Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 6 października 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
RELIEF NR 58, 1979
Nr:
26456
Technika:
akryl, płyta pilśniowa, drewno, oprawione
Wymiary:
30 cm x 30 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

akryl, płyta pilśniowa, drewno, oprawione w gablotę z plexi

 

sygn. na odwr. na płycie: nr. 58 | 1979 | H. Stażewski

 

Na wystawie Henryka Stażewskiego w warszawskiej Galerii Zapiecek w 1983 pokazano cykl obrazów zbliżonych do kompozycji przedstawionej w naszej ofercie. W towarzyszącym folderze Bożena Kowalska tak pisała:

Wydaje się jakby w tych ostatnich latach potrzebę artysty intelektualnego rygoru, analitycznej dociekliwości i dyscypliny formalnej spełniały skłaniające widza do kontemplacji ascetyczne obrazy kreskowe i białe, w których wszystkie barwy widma skupiają się w jeden promień świetlny.

Henryk Stażewski:

Henryk Stażewski (Warszawa 9 I 1894 - Warszawa 10 VI 1988) studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1913-1920. W początkach kariery malował martwe natury. Przejściowo wystawiał z ugrupowaniem „Formiści” (1922). Wziął też udział w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie w 1923. O tego czasu tworzył pod wpływem konstruktywizmu. Obok kompozycji malarskich trudnił się grafiką książkową, projektował wnętrza, sprzęty, a także scenografie – były to w większości prace teoretyczne i studyjne. Polskie i międzyna-rodowe ugrupowania awangardy, z którymi wystawiał i współpracował jako publicysta, to kolejno: „Blok” (1924-1926), „Praesens” (1926-1930), „Cercle et Carré” (1929-1931), „Abstraction-Création” (1931-1939), „a. r.” (1932-1939). Należał też do Koła Artystów Grafików Reklamowych (1933-1939). W 1930 był współorganizatorem zbiórki dzieł artystów międzynarodowej awangardy przeznaczonych dla muzeum łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie mieszkał i działał w Warszawie. W latach 40. i 50. podejmował próby dostosowania się do postulatów sztuki figuratywnej. Z tego okresu pochodzą rysunkowe i malarskie kompozycje o tematyce pracy, budowy, a także projekty monumentalne. Po 1956, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym rodowodzie. Tworzył cykle prac, będących studiami płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Przy pozorach chłodnej perfekcji umiał nasycić je emocją bezpośredniego dotknięcia, śladu ręki. Obok malarstwa i form pochodnych, jak collages, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę (autoryzował serigraficzne repliki swoich prac). Był laureatem wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych, w tym Nagrody Herdera, Wiedeń 1972.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 122 25 000 zł - N/A PLN USD EUR