Agra Art | Aukcje

aukcja internetowa - 15 października 2019

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
CYKL: MOTOCYKLISTA, 2011
Nr:
26520
Technika:
inkografia, papier czerpany
Wymiary:
11.4 cm x 8.2 cm
Cena w galerii:
1 600 zł

Informacje o dziele:

CYKL: MOTOCYKLISTA, 2011
(brak nr 5)

inkografia, papier czerpany, 11,4 x 8,2 cm (wymiar kadru wspólny dla wszystkich prac)

wszystkie ryciny sygn. oł. pod ryc. śr.: Andrzej Strumiłło, na każdej tytuł śr. g. i sygn. z płyty śr.d.:

Motocyklista W 1, sygn.: A.S. | 11 | VII | 2011
Motocyklista 2, sygn.: A.S. | 16 | VII | 2011
Motocyklista 3, sygn.: A.S. | 27| VII | 2011
Motocyklista 4, sygn.: A.S. | 18 | VII | 2011
Motocyklista 6, sygn.: A.S. | 4 | IX | 2011
Motocyklista 7, sygn.: AS. | 5 | IX | 2011
Motocyklista 8, sygn.: AS | 6 | IX | 2011
Motocyklista 9, sygn.: A.S. | 6/7 IX 2011
Motocyklista 10, sygn.: AS | 29/IX / 2011 R
Motocyklista 11, sygn.: A|S. | 30| IX | 2011
Motocyklista 12, sygn.: AS. | 14 /X 2011
Motocyklista 13, sygn.: rysował | A.S. | 17/X/2011

Obrazy nie są oprawione.

Andrzej Strumiłło:

Andrzej Strumiłło studiował malarstwo, początkowo w PWSSP w Łodzi (1945-1947), następnie w ASP w Krakowie (1947-1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 1950-1953, w Krakowie w latach 1950-1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa w 1977-1980. Wykładał też w Filii KUL-ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1997-2000). W latach 1977-1991 był współorganizatorem i komisarzem Spotkań Wigierskich "Kultura i środowisko", jednej z pierwszych inicjatyw ekologiczno-artystycznych w Polsce. W 1982-1984 kierował Pracownią Projektowania Graficznego ONZ w Nowym Jorku. Tym jednak, co decydująco wpłynęło na jego osobowość artystyczną, były podejmowane od 1954 liczne podróże na Bliski i Daleki Wschód oraz do azjatyckiej części ZSRR. Wrażenia i obserwacje z tych wypraw, przywożone z nich przedmioty i dzieła sztuki, osiągnięte z latami znawstwo tych rejonów, ludów i kultur silnie uwidoczniło się nie tylko w twórczości artystycznej Strumiłły, ale i w jego działalności społecznej. Od 1978 zasiadał w Radzie Naukowej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ofiarował wiele eksponatów do jego zbiorów. Pełnił też wiele innych funkcji w gremiach państwowych, ministerialnych, związkowych itd. Za swą twórczość zdobywał liczne wyróżnienia, poczynając od I nagrody na II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki, Warszawa 1951. Jest twórcą wszechstronnym, uprawia malarstwo, grafikę warsztatową i użytkową (grafika książkowa, ilustracja, plakat), rysunek, fotografię artystyczną i reportażową, wystawiennictwo, scenografię teatralną oraz publicystykę i poezję.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-15 43 1 300 zł - N/A PLN USD EUR