Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Piotr Michałowski, GENERAŁ LEGEDITSCH NA KONIU, 1848-1850
  • odwrocie obrazu


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
GENERAŁ LEGEDITSCH NA KONIU, 1848-1850
Nr:
23064
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
53 cm x 44 cm
Cena wywoławcza:
220 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Na odwrocie - częściowo zachowane - nalepki na krośnie:

- 1. papier naklejony na płótnie; napis odręczny atramentem: Wyst. Retrosp. Komitet Krakowski | Dekl. l. 48 Nr 366. | Piotr Michałowski | „Jenerał austriacki na białym [przekreślone] Legeditsch | na białym koniu... [dalej napis zniszczony];

- 2. nalepka wystawy w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1913 [druk, atrament]: /../ WO /.../ YCH W KRAKOWIE W | 1913 1941 | Autor Michałowski Piotr | Dzieło p.t. Portret generała Lege/.../ komenderu | jącego w Krakowie

 

Pochodzenie: 1894 własność Adama Łempickiego, zięcia Michałowskiego w Krzysztoforzycach; 1813 w zbiorach Róży z Łempickich Michałowskiej, wnuczki artysty; 1932 własność Józefa Kuczyńskiego w Krakowie; później w kolekcji prywatnej.

 

Portretowany, Ignaz von Legeditsch (1791-1866), generał cesarsko-królewskiej kawalerii w latach 1841-1848 dowodził brygadą, która stacjonowała w Tarnowie, Rzeszowie i Jaśle. Dzielny żołnierz, miał opinię dowódcy o wysokim poczuciu sprawiedliwości, cieszącego się szacunkiem ludności cywilnej. Michałowski znał generała prawdopodobnie już od połowy lat czterdziestych. A pełniąc w latach 1848-1852 funkcję prezesa rady Administracyjnej Krakowa, mógł dzięki życzliwości generała pomagać osobom zagrożonym aresztowaniem za działalność polityczną. (patrz: N... N...[Celina Michałowska], Piotr...

więcej

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2017-03-26 33 180 000 zł - N/A PLN USD
2019-12-08 20 220 000 zł - N/A PLN USD EUR