Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Teodor Axentowicz, PORTRET DZIUNI LIPOŃSKIEJ
  • odwrocie obrazu

  • zbliżenie fragmentu odwrocia


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET DZIUNI LIPOŃSKIEJ
Nr:
26571
Technika:
pastel, papier
Wymiary:
83 cm x 57 cm
Cena wywoławcza:
60 000 zł
Cena uzyskana:
60 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. z prawej: T. Axentowicz

– na odwrocie ośmioboczna nalepka z nazwiskiem pierwszego właściciela obrazu [napis ołówkiem]: 98 | Jw Lipoński | 2.

– nalepka z wystawy pośmiertnej T. Axentowicza w TPSP w Krakowie [druk, maszynopis, pieczęć]: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1939. Nr. 160 | Autor WYSTAWA POŚMIERTNA T. AXENTOWICZA | Adres | Dzieło Portret Dziuni Lipońskiej | Wykonanie pastel cena

 

Sportretowana Dziunia, czyli Jadwiga Lipońska, była córką Włodzimierza Lipońskiego, zasłużonego i bardzo szanowanego obywatela miasta Krakowa. Włodzimierz Lipoński, krakowski dentysta, w czasie okupacji brał udział w akcji dostarczania lekarstw więźniom Oświęcimia oraz udostępniał swój zakład dentystyczny Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na tajne wykłady z polonistyki i historii. Był właścicielem kamienicy przy ul. Floriańskiej w Krakowie, w której mieściła się słynna kawiarnia Jana Michalika. Jako kolekcjoner i przyjaciel artystów był portretowany nie tylko przez Axentowicza, ale także przez Jacka Malczewskiego (zob. Piosenka jesienna, 1903).

 

Bibliografia:

– [kat.] Teodor Axentowicz 1859-1938, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków styczeń 1939, s. 15, nr kat. 160 [własność WP Wł. L.].

więcej

Teodor Axentowicz:

Teodor Axentowicz (Braszów w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938) – malarz, pastelista, litograf – był jednym z najbardziej znanych i cenionych malarzy polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Gabriela Hackla, Aleksandra Wagnera, Gyuli Benczúra. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie następnie przebywał przez lat kilkanaście. Brał udział w paryskich Salonach; w 1890 otrzymał członkostwo Société Nationale des Beaux-Arts. W tym czasie wielokrotnie wyjeżdżał również do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej nauczał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora (lata 1910-11 oraz 1927-28). Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował też obrazy o tematyce rodzajowej; był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Tworzył obrazy historyczne i kompozycje symboliczne związane z upływem czasu, przemijaniem, starością. We wczesnym, monachijskim okresie były to obrazy utrzymane w duchu akademickiego realizmu; na późniejszą twórczość artysty wywarło wpływ angielskie malarstwo XVIII w. oraz dzieła malarzy współczesnych - Boldoniego, Whistlera, Sargenta. Jego obrazy cechuje dekoracyjność, elegancja, świeżość subtelnej gamy kolorów i delikatna secesyjna stylizacja. Początkowo malował olejno i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu. Zajmował się ilustratorstwem i litografią, projektował plakaty wystaw „Sztuki”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-12-08 4 60 000 zł 60 000 zł N/A PLN USD EUR