Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOSZYKARZ, 1805
Nr:
26583
Technika:
akwaforta, papier
Wymiary:
29.7 cm x 22.8 cm
Cena wywoławcza:
7 000 zł
Cena uzyskana:
7 000 zł

Informacje o dziele:

odcisk płyty: 29,7 x 22,8 cm; (cały arkusz: 47,7 x 31,8 cm)

sygn. na płycie po lewej, pod sceną centralną: M Płoński f 1805

centralnie nad ryciną zatarty napis ołówkiem: 70-9

Uznawany za najlepszą graficzną pracę Płońskiego Koszykarz, daje nam zgrupowany na jednej rycinie przegląd niemalże całej twórczości i zainteresowań artysty /.../ Jasna w walorze, precyzyjnym konturem rysowana postać handlarza występuje na szarym w ogólnej tonacji tle sterty koszów, w których gęsto kładziona krótka kreska pozwala nam odczytać niemalże rodzaj splotu wikliny. Ciemna plama kapelusza tworzy centralny akcent walorowy kompozycji, wyodrębniając zarazem z tła twarz modela. [...] Marginesy ryciny wypełnia aż 12 drobnych kompozycji: znajdziemy tu zarówno scenki rodzajowe, rzadki u artysty szkic pejzażowy, jak i przede wszystkim pięknie rysowane i wnikliwie charakteryzowane głowy. Znajdziemy też [...] psy, będące tak częstym tematem grafiki Płońskiego.

K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962

W twórczości artysty jest ta rycina ukoronowaniem rodzajowej tematyki, dziełem odznaczającym się nie tylko ogromną precyzją kreski, ale i wielką subtelnością, i elegancją ujęcia, a także tak istotną dla Płońskiego charakterystyką psychologiczną.

I....

więcej

Michał Płoński:

Michał Płoński - rysownik, grafik i malarz miniatur; najwybitniejszy - obok A. Orłowskiego - uczeń Jana Piotra Norblina w Warszawie, przejął od nauczyciela metodę bezpośredniej obserwacji natury i zainteresowania tematami rodzajowymi, nierzadko humorystycznie ujmowanymi.

W latach 1795-1799, towarzysząc mistrzowi, jeździł wraz z innymi uczniami do Nieborowa. W 1796/1797 przebywał we Włoszech, po powrocie nadal utrzymywał kontakt z Norblinem. W 1800 wyjechał za granicę - początkowo do Danii, później Holandii. Przez kilka lat mieszkał w Amsterdamie, gdzie doskonalił swą technikę akwaforty i prowadził studia nad grafiką Rembrandta. Tam też opracował i - w 1802 - wydał swe główne dzieło graficzne - tekę Recueil de 19 planches etudes des figures dessinees d’apres nature a Amsterdam en 1802 et gravees spirituellement a l’eau forte par M. Płoński a Paris (później jeszcze trzy wzbogacone wydania paryskie).

Po kilku latach artysta przeniósł się do Paryża, gdzie pracował w Gabinecie Rycin i wykonał wiele akwafort, będących kopiami obrazów Rembrandta i innych mistrzów dawnego malarstwa. Malował też miniaturowe portrety. W 1810 wrócił do Warszawy, przez pewien czas uczył rysunku w Nieborowie i malował miniatury.
Dalszą jego twórczość uniemożliwiła choroba psychiczna; artysta zmarł w warszawskim szpitalu księży Bonifratrów. Z prac jego znane są przede wszystkim rysunki i ryciny; największy ich zbiór, przejęty z Nieborowa znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, szereg prac także w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Ossolińskich i kolekcjach innych muzeów czy bibliotek.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-12-08 1 7 000 zł 7 000 zł N/A PLN USD EUR