Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Edmund Cieczkiewicz, DAMA W KAPELUSZU, 1942
  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DAMA W KAPELUSZU, 1942
Nr:
26590
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
69.8 cm x 55 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
6 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz | 1942

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Edmund Cieczkiewicz:

Edmund Cieczkiewicz studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1887-1898; z dwuletnią przerwą) m.in. pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza , F. Cynka, F.Szynalewskiego i L. Wyczółkow-skiego. Do roku 1914 pracował jako urzędnik kolejowy. Na zamówienie dyrekcji kolei galicyjskich na-malował wielkie pejzaże do hal dworcowych w Nowym Sączu i Tarnowie. Wybuch wojny nie pozwo-lił mu zrealizować podobnego zlecenia w dworcu kolejowym w Salzburgu. Po wojnie zamieszkał w Wierchomli i zajął się wyłącznie malowaniem. Tworzył przede wszystkim pejzaże z Beskidu i Podhala, a także z Polesia, Wołynia i Puszczy Białowieskiej. Pracował też jako ilustrator. Swoje prace prezentował dwukrotnie - w 1897 we Lwowie i w 1935 w Sosnowcu - były one jednak popularyzo-wane przez liczne wydawnictwa pocztówkowe. W roku 1959 w Nowym Sączu zorganizowano dużą, pośmiertną wystawę dzieł
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-12-08 93 5 000 zł 6 000 zł N/A PLN USD EUR