Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Wilhelm Kotarbiński, SEN, LATA 1890-1895
  • pocztówa kijowskiego wydawnictwa Kazimierza Ditricha

  • Wilhelm Kotarbiński - Córki Jaira

  • Elena Adrianowna Prachowa

  • Michaił A. Wróbel - Lola


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SEN, LATA 1890-1895
Nr:
26608
Technika:
akwarela, sepia, papier
Wymiary:
34 cm x 68 cm
Cena wywoławcza:
29 000 zł
Cena uzyskana:
47 000 zł

IInformacje o dziele:

spotykany błędny [?] tytuł: Córka Kairu

akwarela, sepia, papier, 34 x 68 cm; w św. passe-partout 30,7 x 65 cm

sygn. u dołu pośrodku: Wilhelm Kotarbiński ML; p.d.: W K

napis [inicjały cyrylicą, inną ręką] l.d.: EAP

na odwr. pieczęć wypełniona ołówkiem (po rosyjsku; fot. obok)

 

Pochodzenie: umieszczone na akwareli inicjały „EAP“ wskazują na jego pierwotną właścicielkę – Elenę Adrianowną Prachową, która w ten sposób oznaczała obrazy ze swego zbioru. Identyczny monogram umieszczony jest także, m.in. na wystawianej ostatnio w Agrze akwarelowej kompozycji Gwiazda Wieczorna.

 

Elena A. Prachowa „Lola“ (1871-1948) – artystka hafciarka, „malująca igłą“ – była córką Adriana Prachowa (1846-1916), historyka, krytyka sztuki i archeologa, który kierował pracami malarskimi w kijowskim Soborze św. Włodzimierza. Jednym z pracujących tam artystów był Wilhelm Kotarbiński, stąd jego zażyłość z rodziną Prachowych. Ponadto artysta uczył Elenę Adrianowną malowania akwarelą.

Obok – „Lola“ na fotografii i obrazie autorstwa Michaiła A. Wróbla

 

Sen jest jedną z licznych w twórczości Kotarbińskiego alegorycznych kompozycji malowanych już po wyjeździe artysty z Rzymu (1888), osiedleniu się na wsi i częstych,...

więcej

Wilhelm Kotarbiński:

Wilhelm Kotarbiński (Nieborów 1849 – Kijów 1921) kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Rafała Hadziewicza (lata1867-1871), a od roku 1872 także w Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po ukończeniu studiów otworzył w Rzymie własną pracownię, w której udzielał także lekcji rysunków; jego uczennicą była m.in. Maria Baszkircew. Do kraju wrócił w 1888 i odtąd przebywał głównie we własnym majątku Kalsk (lub Kulsk) na Białorusi. Stamtąd wielokrotnie wyjeżdżał do Kijowa, gdzie miał pracownię w hotelu Praga, uczestniczył w wystawach kijowskiego Tow. Artystycznego, a w 1893 był współzałożycielem Tow. Malarzy Kijowskich. Wraz z P. Swiedomskim, M. Niestierowem i M. Wrublem pracował przy dekoracji freskami kijowskiego soboru Św. Włodzimierza (ukończone 1894-1895). Był także autorem dekoracyjnych plafonów i malowideł ściennych m.in. w domu M. Tereszczenki i w pałacu B. Chanenki w Kijowie oraz w salonach pałaców w Petersburgu i Moskwie. Malował przede wszystkim kompozycje o tematach biblijnych bądź antycznych – z życia starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu; tworzył też pejzaże oraz sceny fantastyczne i symboliczne. Jego obrazy wyróżniają się wyrafinowaną kolorystyką, swobodną techniką, swoistą stylizacją form i specyficznym, często tajemniczym nastrojem. Największa popularność artysty przypada na dziewięćdziesiąte lata XIX wieku, kiedy – ze względu na „antyczną” tematykę swych obrazów – bywał porównywany z Siemiradzkim. Dzieła Kotarbińskiego rzadko pojawiają się na rynku sztuki; większość jego prac zaginęła bądź uległa zniszczeniu w czasie pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-12-08 16 29 000 zł 47 000 zł N/A PLN USD EUR