Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ZŁOŻENIE DO GROBU, 1852
Nr:
1545
Technika:
olej, płótno dublowane
Wymiary:
73 cm x 106.5 cm
Cena wywoławcza:
42 000 zł
Cena uzyskana:
60 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: J. Simler. | 1852

na ramie nalepka wystawy w TZSP w Warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w roku 1904, gdzie obraz mógł być wystawiony, poza katalogiem.

Losy Złożenia do grobu długo nie były znane; jeszcze w 1979 r. obraz uchodził za zaginiony, a na otwartej wówczas wielkiej, monograficznej wystawie prac Józefa Simmlera w Muzeum Narodowym w Warszawie pokazano jedynie dwa szkice olejne oraz 14 studiów rysunkowych ze zbiorów warszawskiego i krakowskiego Muzeum Narodowego. Szkice te dobrze charakteryzują metodę pracy Simmlera, jako malarza-akademika wychodzącego od studiów aktów bohaterów obrazu i dopiero później oblekającego postaci w szaty.

W roku 1855, Józef Simmler „chcąc dać się poznać szerszej publiczności“ wystawił Złożenie do grobu, wśród pięciu wybranych obrazów w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności na Krakowskim Przedmieściu. Głosy krytyki były bardzo przychylne – J. I. Kraszewski pisał, np.: Złożenie w grobie, kompozycja zalet pełna, obraz malowany prześlicznie...

Przez współczesnych obraz oceniany był wysoko. Wojciech Gerson – chwaląc zalety rysunku i koloru – Złożenie do grobu Chrystusa Pana określił najwyższym [...] talentu w tej dobie życia artysty naszego wyrazem...

Bibliografia w wyborze:

– W. Gerson, Józef Simmler i jego dzieła, [w:] Biblioteka Warszawska, 1868, t. II, s. 510-511;

Józef Simmler 1823-1868. Katalog wystawy...

więcej

Józef Simmler:

Józef Simmler - portrecista i autor obrazów historycznych - naukę rozpoczął w Warszawie u Jana Feliksa Piwarskiego, Józefa Richtera i Bonawentury Dąbrowskiego. Następnie studiował w Akademii drezdeńskiej u K.W.Schuriga; w 1842 w Monachium - w Akademii u Heinricha Petera Hessa, Juliusa Schnora v. Carosfeld i prywatnie u Bonawentury Genellego; w 1844 ponownie w Dreźnie u Edwarda Bendemana. W latach 1845-1847 przebywał w Warszawie, gdzie zdobył uznanie jako portrecista. W latach 1847-1849 był w Paryżu, po powrocie osiadł w Warszawie, skąd na dłużej wyjeżdżał jeszcze do Włoch i Paryża. Simmler, romantyczny akademik, malował obrazy historyczne, wśród których największą sławę zyskała Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Tworzył też kompozycje religijne, ale był także najpopularniejszym i najbardziej poszukiwanym warszawskim portrecistą swojej epoki. Reprezentacyjne portrety jego pędzla, łączące pogłębioną charakterystykę psychologiczną z wyraźną idealizacją, w pewien sposób nobilitowały modeli.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1993-04-04 20 000 zł 20 100 zł N/A PLN USD
2020-03-22 22 42 000 zł 60 000 zł N/A PLN USD EUR