Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BITWA, OK. 1852-1854
Nr:
27033
Technika:
ołówek, akwarela, papier
Wymiary:
30.2 cm x 47.2 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł
Cena uzyskana:
20 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. ołówkiem p.d. monogramem wiązanym: AG

na rewersie: Pejzaż z zamkiem na wzgórzu, szeroką rzeką i sztafażem, ołówek

na oprawie – na tekturce – oświadczenie Wojciecha Kossaka (atrament bądź tusz): Jak sobie z dziecinnych lat przypominam | akwarella in verso (epizod z 1863 r.) pomiędzy innemi | próbnemi Artura Grottgera pracami została znale | zioną wśród papierów po moim ś.p. Ojcu Juliuszu którego | Artur Grottger był uczniem | Wojciech Kossak

ponadto na odwr. w l.g. rogu, przeciwnie do kompozycji, naniesione tuszem daty życia Grottgera: 1837-1867.

poniżej naklejona karta maszynopisu z orzeczeniem dra Kazimierza Buczkowskiego z dnia 29 IV 1940 roku, który potwierdza autentyczność pracy jako dzieła Artura Grottgera i określa jej powstanie na wczesny, lwowski okres twórczości artysty, około 1854 roku.

wbrew – cyt. wyżej – notatce Wojciecha Kossaka, a zgodnie z opinią dra Kazimierza Buczkowskiego, ta wczesna praca młodziutkiego Grottgera nie przedstawia epizodu z czasów powstania styczniowego, ale szkic – bliżej nieokreślonej – bitwy z kawalerią, piechotą i artylerią. Kompozycja nie jest ukończona; akwarelą wykończone są tylko jej dalsze partie, natomiast większość postaci pierwszego planu pozostaje jedynie nakreślona ołówkiem. Podobne sceny bitewne malował Grottger jeszcze we Lwowie, przed wyjazdem na studia w Wiedniu. Według Jana Bołoz-Antoniewicza, autora monografii...

więcej

Artur Grottger:

Rysownik i malarz; wybitny przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie, powszechnie znany przede wszystkim z cykli czarno-białych rysunków poświęconych powstaniu styczniowemu 1863 r., w których, jak nikt inny, „dał wyraz poetycznym i pięknym uczuciom, krzywdom i zapałom tej chwili” (S.Tarnowski). Cykle te, zatytułowane Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna, nie przedstawiały konkretnych wydarzeń historycznych, lecz symbolicznie ujmowały narodową tragedię. Ich patriotyczna wymowa sprawiła, że ten nurt sztuki Grottgera zyskał ogromną popularność, a reprodukcje jego kartonów znajdowały się niemal w każdym polskim domu. Mniej znana była pozostała twórczość artysty - obrazy rodzajowe, historyczne i batalistyczne oraz malowane i rysowane portrety. Całe zachowane oeuvre Grottgera przypomniała niedawno wielka wystawa zorganizowana w 1987 r. wspólnie przez Muzea Narodowe we Wrocławiu i w Krakowie.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 4 12 000 zł 20 000 zł N/A PLN USD EUR