Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZYJACIELE. KOŃ I PIES, 1860-1870
Nr:
27072
Technika:
akwarela, ołówek, papier
Wymiary:
25 cm x 35.4 cm
Cena wywoławcza:
15 000 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

Informacje o dziele:

akwarela, ołówek, papier naklejony na tekturę, 25 x 35,4 cm

sygn. p.d. tuszem: JK [inicjały wiązane]

Na odwrocie – wystawione dnia 11 września 1941 r., poświadczone notarialnie – orzeczenie prof. dra Feliksa Kopery, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, wybitnego historyka sztuki, autora, m.in. pomnikowego dzieła Dzieje malarstwa w Polsce (tomy 1-3, Kraków 1925-1929). W konkluzji profesor Kopera stwierdza: Opisaną wyżej piękną akwarelę o wysokiej wartości artystycznej uznaję za dzieło Juliusza Kossaka.

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 33 15 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD EUR