Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WSCHÓD KSIĘŻYCA, OK. 1900
Nr:
27105
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
88.8 cm x 193.5 cm
Cena wywoławcza:
140 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: W Kotarbiński

 

Obraz – lub jego wersje/repliki – był reprodukowany na licznych pocztówkach wydawanych w Kijowie i Moskwie w pierwszych latach XX w.; m.in. na pocztówkach kijowskiego wydawnictwa „Rasswiet“ czy – działającej także na rynku rosyjskim – sztokholmskiej firmy poligraficznej „Granberg Spółka Aukcyjna“.

Zapewne ten właśnie obraz Wschód księżyca (lub jego autorska replika) był wystawiony w roku 1901 w galerii Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w rok później został wylosowany przez Kazimierza Bogusławskiego.

 

Zobacz:

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1901, Warszawa 1902, s. 35 [Wschód księżyca];

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1902, Warszawa 1903, s. 11 [Wschód księżyca; wylosował Kazimierz Bogusławski];

– J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969, s. 168.

 

Porównaj także:

– A. A. Szestimirow, P.D. Cykanow, A. M. Machow, Razgadannyje kartiny Wilhielma Kotarbinskowo. Katałog otkrytok, Moskwa 2016 [s. 20, nr kat....

więcej

Wilhelm Kotarbiński:

Wilhelm Kotarbiński (Nieborów 1849 – Kijów 1921) kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Rafała Hadziewicza (lata1867-1871), a od roku 1872 także w Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po ukończeniu studiów otworzył w Rzymie własną pracownię, w której udzielał także lekcji rysunków; jego uczennicą była m.in. Maria Baszkircew. Do kraju wrócił w 1888 i odtąd przebywał głównie we własnym majątku Kalsk (lub Kulsk) na Białorusi. Stamtąd wielokrotnie wyjeżdżał do Kijowa, gdzie miał pracownię w hotelu Praga, uczestniczył w wystawach kijowskiego Tow. Artystycznego, a w 1893 był współzałożycielem Tow. Malarzy Kijowskich. Wraz z P. Swiedomskim, M. Niestierowem i M. Wrublem pracował przy dekoracji freskami kijowskiego soboru Św. Włodzimierza (ukończone 1894-1895). Był także autorem dekoracyjnych plafonów i malowideł ściennych m.in. w domu M. Tereszczenki i w pałacu B. Chanenki w Kijowie oraz w salonach pałaców w Petersburgu i Moskwie. Malował przede wszystkim kompozycje o tematach biblijnych bądź antycznych – z życia starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu; tworzył też pejzaże oraz sceny fantastyczne i symboliczne. Jego obrazy wyróżniają się wyrafinowaną kolorystyką, swobodną techniką, swoistą stylizacją form i specyficznym, często tajemniczym nastrojem. Największa popularność artysty przypada na dziewięćdziesiąte lata XIX wieku, kiedy – ze względu na „antyczną” tematykę swych obrazów – bywał porównywany z Siemiradzkim. Dzieła Kotarbińskiego rzadko pojawiają się na rynku sztuki; większość jego prac zaginęła bądź uległa zniszczeniu w czasie pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 64 140 000 zł - N/A PLN USD EUR