Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 22 marca 2020

Zbigniew Makowski, DLACZEGO JASKÓŁKI..., 1976
  • odwrocie

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DLACZEGO JASKÓŁKI..., 1976
Nr:
27087
Technika:
tusz pióro, akwarela, gwasz, papier
Wymiary:
57 cm x 76 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. szarym gwaszem l.g.: Zbigniew Makowski | IV. 1976, tuszem l.d.: ZBIGNIEW MAKOWSKI ME | FECIT MENSUS APRILII 1976 A

na odwr. l.d. ręką autora szarym gwaszem fragment wiersza; na odwr. oprawy l.g. nalepka Galerie Alice Pauli z Lozanny

Wiersz, który stał się inspiracją literacką do powstania pracy, napisał francuski poeta Georges Faillet, pseud. Fagus. Fragment wiersza wchodzi w skład kompozycji – został zacytowany jako ciąg jasnoszarych liter w dwóch pasach przecinających pole obrazu, pionowo: – POURQUOI, SEIGNEUR, LES HIRONDELLES, SI BAS PUIS SI HAUT VOLENT-ELLES: QU’EN SAVENT ELL, poziomo: ES, QU’EN SAIS-JE? RIEN. ET MOI, POURQUOI GAI PUIS MOROSE, POURQUOI | MES VERS, POURQUOI MA PROSE. Ten sam, nieco skrócony cytat artysta umieścił również na odwrocie pracy, z nagłówkiem: Du Pont des Arts, Balcon de Paris, i podpisem: Fagus (Georges Faillet 1872-1933).

Praca Zbigniewa Makowskiego została zaprezentowana i omówiona przez Marcina Wieczorka z Antykwariatu Atticus w Warszawie na filmie Gwasz Zbigniewa Makowskiego „Pourquoi Seigneur, Les Hirondelles...“ z 1976 r.

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim...

więcej

Zbigniew Makowski:

Zbigniew Makowski  (Warszawa 31 I 1930 - Warszawa 19 VIII 2019) studiował w ASP w Warszawie w latach 1950-1956, dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza Tomorowicza. Początkowo skłaniał się ku surrealizmowi - podczas pobytu w Paryżu w 1962 zetknął się z André Bretonem i międzynarodowym ruchem Phases. Jednak decydujący wpływ na wyraz jego sztuki wywarły pozamalarskie zainteresowania, jakim się oddaje. Jest literatem, poetą, erudytą, zwłaszcza zaś znawcą szerokiego spektrum filozofii i wiedzy tajemnej wielu kultur. Znawstwo to wykorzystuje w swoich pracach malarskich, rysunkowych, a także w unikatowych książkach, które własnoręcznie wykonuje na specjalnie preparowanych papierach. W swych pracach nawarstwia symbole, cytaty i znaczenia w nieczytelny, zdawałoby się, chaos. Wypada jednak wierzyć krytykom, którzy twierdzą, iż prace Makowskiego otwierają przed cierpliwym i intelektualnie przygotowanym „czytelnikiem“ świat swoistej narracji. Sam artysta zaś zwraca uwagę na „permutacyjną“ strukturę swych prac, w których rozmaite cytaty i odniesienia kulturowe przeplatają się z jego prywatną ikonografią. Tak czy inaczej, z pewnością w pracach Makowskiego da się wyróżnić pewien „alfabet“ wizualno-symboliczny, którego elementy pojawiają się w nich stale w różnych konfiguracjach. Należą doń np. takie wizerunki, jak klucz, drabina, studnia, mandala, kielich itp. Otaczają je napisy, często łacińskie, a także pojedyncze cyfry, litery, ornamenty. Określił je ktoś jako rebusy o wielkiej urodzie, które można odczytywać, można też kontemplować. Od roku 1982 artysta przestał wystawiać, ale nie tworzyć. Powstają wówczas prace będące rodzajem nowoczesnego notatnika, rozpoczętego jeszcze w latach 60., do którego artysta powraca z nowymi przemyśleniami. Artysta jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Krytyki Artystycznej im. Norwida (1973) i Nagrody im. Jana Cybisa (1992). Jego wielka kompozycja "Mirabilitas secundum diversos modos exire potest a rebus" (1973-1980) zdobi genewską siedzibę ONZ jako dar rządu polskiego.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 105 25 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD EUR