Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 22 marca 2020

Zdzisław Beksiński, RV, 1987
  • odwrocie

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
RV, 1987
Nr:
27098
Technika:
olej, płyta pilśniowa
Wymiary:
99.5 cm x 96.5 cm
Cena wywoławcza:
190 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. na odwr.: RV | BEKSIŃSKI

na odwr. na górnej listwie napis flamastrem: W Banach 11.11.2019 | SANOK

Obrazowi towarzyszą dwa certyfikaty potwierdzające autentyczność: Wiesława Banacha z 11 XI 2019 i Piotra Dmochowskiego z 29 XI 2019 roku.

Obraz reprodukowany i opisany:

Beksiński. Peintures et Dessins 1987-1991, Anna et Piotr Dmochowski API, „Galerie Dmochowski-musee-galerie de Beksinski“, Paris, s. 39, il. b. 21.

Jedną z cech definiujących warsztat artystyczny Zdzisława Beksińskiego była skłonność do powtarzania i przetwarzania tych samych motywów malarskich. Do najchętniej podejmowanych – oprócz apokaliptycznego pejzażu, ludzkiej twarzy, katedry-widmo, czy biblijnego krzyża – należała bestia przypominająca konia. Ujęta dynamicznie w cwale lub prowadzona przez anonimowego jeźdźca pojawiała się w obrazach artysty począwszy od lat 70. Nie był to zresztą jedyny wątek animalistyczny obecny w twórczości Mistrza z Sanoka:

Czasami w układzie kompozycyjnym pojawia się obok człowieka figura zwierzęca. Widzimy to we wczesnych rysunkach, w obrazach okresu fantastycznego, a także w dziełach ostatnich 20 lat – i to zarówno w malarstwie jak i pracach komputerowych. Przeważnie to wprowadzenie zwierzęcia podnosi jeszcze agresywność przekazu, jakbyśmy mieli przed sobą złowrogą bestię. Atakujące...

więcej

Zdzisław Beksiński:

Zdzisław Beksiński (Sanok 24 II 1929 - Warszawa 21 II 2005) studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Był artystą samoukiem, który osiągnął niekwestionowaną pozycję w polskiej sztuce współczesnej, potwierdzoną obecnością jego prac na prestiżowych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Początkowo zajmował się fotografią, którą interesował się od lat studenckich, po 1956 zyskując uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzył abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, głównie metalowe, będące odmianą malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawały ażurowe formy o kształtach figur i pełnoplastyczne rzeźby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczości były lata 1962-1974, kiedy poświęcał się głównie rysunkowi. W latach 60. rysował piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczające się karykaturalną deformacją postaci. Od końca lat 60. tworzył rysunki węglem i kredkami, będące monochromatyczną odmianą jego równoległej twórczości malarskiej. Od 1974 zajmował się niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazował na perfekcji technicznej, której towarzyszyła niezwykłość wizji. Malował świat po katastrofie, naznaczony piętnem śmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniają postaci i stwory o ludzkich wprawdzie bądź zwierzęcych kształtach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadających się trucheł. Artysta nie nadawał swym obrazom i rysunkom tytułów (poza porządkującymi symbolami), akcentując w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawień. Sam mówił, że malując całkowicie poddaje się wizji, „fotografuje“ ją. W ostatnich latach włączył do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywał do tworzenia komputerowych fotomontaży. Sztuka Beksińskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wśród znawców i publiczności.
Największa, systematycznie uzupełniana kolekcja jego prac w kraju znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granicą - w Paryżu, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczość artysty. Zorganizował on wystawy indywidualne Beksińskiego m.in. w Galerie Valmay w Paryżu w 1985, 1986 i 1988 oraz stałą ekspozycję we własnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiński, istniejącej w latach 1989-1996. Jego też nakładem ukazały się monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991.
W Polsce monografię Beksińskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowały Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosną 2005 roku w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie miała miejsce duża wystawa obrazów Beksińskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wiesław Banach wydał obszerną monografię artysty.

Od października 2016 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie na stałe zagościła wystawa 250 prac (obrazów, rysunków, fotografii) Zdzisława Beksińskiego z prywatnej kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich.

(zdjęcie:  Piotr Dmochowski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8960820 )
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 110 190 000 zł - N/A PLN USD EUR