Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 21 czerwca 2020

Kazimierz Mikulski, OKNO O ZMIERZCHU, 1972
  • obraz w ramie

  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
OKNO O ZMIERZCHU, 1972
Nr:
26107
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
90 cm x 60 cm
Cena wywoławcza:
110 000 zł
Cena uzyskana:
136 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. na płótnie g.: Okno o zmierzchu , d.: KMikulski | Kraków 1972, na g. krośnie: Okno o zmierzchu | WŁ P[...], na blejtramie: "Zacheta" | Centralne| Place |War |Pol

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:

- Kazimierz Mikulski, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Piano Nobile, Kraków, 1998, il. barwna,
- Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage, katalog wystawy indywidualnej, BWA Łódź 1987, poz. kat. 135, il. czarno-biała
- Kazimierz Mikulski. Malarstwo, katalog wystawy indywidualnej, Salon Sztuki Współczesnej, Łódź, 1975, il.

 

Kiedy się obcuje z obrazami Kazimierza Mikulskiego, mimo woli trzeba się poddać myśli o pograniczu. O strefie pogranicznej między pojęciem prawdy a fikcją, między przestrzenią a płaskością nie poddającą się wrażeniu perspektywy, między pozorowaną dziecinnością a przekazem metaforycznym i trudnym w recepcji, między surowością a folgowaniem ekscesom wyobraźni. Są to pary pojęć, które nie tolerują stanu przejściowego między jednym z nich a drugim. A jednak Kazimierz Mikulski czegoś takiego dokonał bez popełnienia kompromisów. Zasugerował zdyscyplinowane „wyuzdanie“ skojarzeń, senną marę przyobleczoną w zielnikową ścisłość, wreszcie także – wciągającą wzrok w głąb płaskość. Nie powie nikt, że jego obrazy są...

więcej

Kazimierz Mikulski:

Kazimierz Mikulski (Kraków 1918 - Kraków 1998) rozpoczął studia malarskie przed II wojną światową w ASP w Krakowie, kontynuował je w latach 1939-1940 pod kierunkiem prof. Fryderyka Pautscha w Kunstgewerbeschule, powstałej za okupacji w miejsce Akademii. Po wojnie ukończył dwuletnie studia aktorskie w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie i do 1948 pracował jako aktor. Jednocześnie w 1945 ukończył Warsztat Filmowy Młodych. W latach 1948-1979 był kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie, dla którego projektował lalki, kostiumy, dekoracje itp. Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i działalnością w kręgu Tadeusza Kantora, zrazu jako członek Gru-py Młodych Plastyków, a od 1957 w Grupie Krakowskiej, której był współzałożycielem i prezesem w latach 1965-1967. Był też członkiem zespołu teatru Cricot 2, grał m.in. w spektaklach Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa oraz we własnej sztuce Cyrk. W swych obrazach z drugiej poł. lat 40. artysta przedstawiał lekkie, linearne formy unoszące się w pustych przestrzeniach. Było to malarstwo zarazem surrealistyczne i abstrakcyjne. Lecz już ok. 1950 zaczął malować w charaktery-styczny dlań sposób - odrzucając abstrakcję, prezentował niezliczone warianty i układy kilku ulubionych motywów (głowa lub postać kobiety-lalki, koty, motyle).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-06-21 107 110 000 zł 136 000 zł N/A PLN USD EUR