Agra Art | Aukcje

Aukcja Interiors - Sztuka Dawna i Współczesna - 8 lipca 2020

Tymon Niesiołowski, DON KICHOT, 1955
  • zdjęcie w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DON KICHOT, 1955
Nr:
23906
Technika:
linoryt, papier
Wymiary:
30.3 cm x 24.2 cm
Cena wywoławcza:
3 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

wymiar całej karty: 37,4 x 24,2 cm

Sygn. ołówkiem pod ryciną p.d.: Tymon

 

Egzemplarze grafiki m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, w Zbiorach Graficznych Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. ks. Wł. Łęgi w Grudziądzu.

 

Rycina opisywana i reprodukowana m.in.:

  • [A.R.], Dwie wystawy w Toruniu [w:] „Przegląd Artystyczny”, 1956, nr 2, s. 105, il.;

  • Tymon Niesiołowski 1882-1965, Malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, Muzeum Ziemi Bydgoskiej im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 1966, s. 79, nr kat. 251;

  • Al. Kopydłowska, Prace Tymona Niesiołowskiego w zbiorach Muzeum Mazurskiego, [w:] „Rocznik Olsztyński”, Olsztyn 1968, t. VII, s. 303, nr kat 25;

  • Z. Czerski, Życie i dzieło Tymona Niesiołowskiego w zarysie, [w:] „Bydgoski Rocznik muzealny” 1969, t. 1, s. 31, il.;

  • Tymon Niesiołowski, [oprac. D. Łuniewicz-Koper], Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 1976, s. 20, nr kat 113;

  • Tymon Niesiołowski 1882-1965, Katalog wystawy, [oprac. A. Tyczyńska, wstęp J. Pollakówna], Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa...

więcej

Tymon Niesiołowski:

Tymon Niesiołowski (Lwów 1882 - Toruń 1965) – malarz, grafik, pedagog; w latach 1900 - 1905 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. W okresie 1906 - 1926 mieszkał w Zakopanem, skąd podróżował do Włoch, Paryża i Monachium. W roku 1908 był współzałożycielem „Grupy Pięciu”, od 1917 związał się z ugrupowaniem „Formistów”, a od 1922 ze Stowarzyszeniem „Rytm”. W roku 1926 przeniósł się do Wilna, gdzie został dyrektorem Szkoły Rzemiosł Artystycznych, a od 1928 wykładał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Po wojnie objął katedrę Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 1958 był członkiem „Grupy Toruńskiej”. Malował – wyróżniające się dekoracyjnością formy i koloru – martwe natury, akty, portrety, rzadziej pejzaże. Jego styl ewoluował z biegiem lat; wczesne prace ujawniają wyraźne wpływy Wyspiańskiego, późniejsze – wyraźne inspiracje malarstwem francuskim, m.in. twórczością Gaugina, Picassa czy Matisse’a. W obrazach dojrzałego okresu twórczości często stosował płaskie plamy barwne, obwiedzione silnie zarysowanym konturem. Artysta zajmował się także grafiką.

 

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2017-10-17 37 3 000 zł - N/A PLN
2018-02-06 32 3 000 zł - N/A PLN USD
2020-07-08 52 3 000 zł - N/A PLN USD EUR