Agra Art | Aukcje

Aukcja Interiors - Sztuka Dawna i Współczesna - 8 lipca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET FELIKSA JASIEŃSKIEGO, 1903
Nr:
27608
Technika:
litografia, papier nakl. na tekturę
Wymiary:
56.4 cm x 43.8 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. p.d. (ołówkiem): Jacek Malczewski | XII

 

na odwrocie p.g. numer (ołówek): 40

 

Prezentowana litografia została stworzona do Teki Polskich Grafików. Nakład teki, według informacji na wkładce wynosił 120 egzemplarzy, z których 20 podpisanych własnoręcznie przez artystów, na specjalnych papierach, z trzema rycinami dodatkowymi. Do grafik dodatkowych m.in. zaliczała się właśnie praca Jacka Malczewskiego Portret Feliksa Jasieńskiego. Dwadzieścia egzemplarzy Teki zawierające własnoręcznie podpisane prace nazywano wówczas wydaniem wytwornym lub luksusowym. Po raz pierwszy Tekę wystawiono w Sukiennicach 15 marca 1903 r. Była to ekspozycja wieńcząca cykl dziesięciu wystaw, zorganizowanych przez Feliksa Jasieńskiego, mających przekonać krakowską publiczność o równorzędności sztuk graficznych z innymi sztukami. Po krakowskich Sukiennicach Tekę prezentowano przez kilka dni w Salonie Latoura we Lwowie i warszawskim Salonie Krywulta.

 

Tak o Tece pisano w krakowskim tygodniku „Czas”:

[...] Dołożono też wszelkich starań, aby strona artystyczna wydawnictwa zbliżała się do doskonałości; każda próba była

w ręku artysty, który doglądał pracy, czuwał nad jej wykonaniem tak, że plansze będące odbitkami oryginałów nie różnią się w niczym...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-07-08 3 5 000 zł 5 000 zł N/A PLN USD EUR