Agra Art | Aukcje

Aukcja Interiors - Sztuka Dawna i Współczesna - 8 lipca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
RESZTY RESZT 4, 2008-2009
Nr:
27620
Technika:
akryl, płótno, deska, prespex
Wymiary:
71.5 cm x 92.5 cm
Cena wywoławcza:
16 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. na płycie: JAN | BER | DYSZ | AK | 2008-9 | akryl | pł. | deska | prespex | 72 x 90 69 MAD | RESZTY RESZT 4. | REST OF REST 4.

Artysta już u samych początków drogi twórczej obrał za swój cel wprowadzenie do obrazu rzeczywistej przestrzeni. Autorska technika, polegająca na wykorzystaniu desek z wyciętymi otworami, wieloczęściowych płaskich form z przezroczystej pleksi czy fragmentów emaliowanej blachy, miała służyć transponowaniu pojęć otwartości i nieskończoności na język wizualny. Powstający od 2006 roku cykl Reszty reszt był kolejnym etapem przestrzenno-malarskich eksperymentów artysty.

Cykl Reszty reszt [...] wiedzie ku najbardziej radykalnej formie, jaka jest obecnie w tej sferze w sztuce współczesnej uchwytna. Gra toczy się - jak zwykle w przypadku dociekań Jana Berdyszaka - nie tylko wokół pojęcia i kondycji obrazu, lecz przede wszystkim o poznawanie świata oraz istoty bytu […]. Sam tytuł Reszty reszt zwiastuje, iż w centrum uwagi stają w tych pracach aspekty zwykle marginalizowane, a nawet odrzucane i lekceważone. Pomysł skupia się w tym wypadku na odrzutach, odpadkach, “ścinkach”, szczątkach, fragmentach, które urastają do rangi kluczowych w budowaniu nowych sensów, niemożliwych do uzyskania w innych okolicznościach.

Marta Smolińska, A-resztowanie (nie)widzialnego [w:] Efekt motyla. Humaniści wobec...

więcej

Jan Berdyszak:

Jan Berdyszak (Zawory 1934 - Poznań 2014) studiował rzeźbę w PWSSP w Poznaniu w 1952-58, równolegle podejmując samodzielne próby malarskie i graficzne. Już od wczesnego okresu jego twórczość skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. W cyklu „Koła podwójne“ (1962-64 i 1967-69) dokonał przełamania konwencji malarskiego prostokąta. Obrazy składały się z dwóch kół, zestawionych pionowo jedno nad drugim, pokrytych poruszonymi, kontrastowymi formami, które tworzyły prze-strzeń wewnętrzną w ramach kompozycji. Kolejnym etapem poszukiwań było wprowadzenie do obrazu przestrzeni rzeczywistej w postaci otworu wyciętego w płótnie. Od 1967 przestrzeń ingerująca w materię malowidła zyskała „uwolnienie“ przez fakt podziału obrazu na oddzielne części, które eksponowane były w różnych zestawieniach (symetrycznie, antytetycznie, prostopadle do siebie w narożniku sali itp.). O ile dotąd eksperymentom malarsko-przestrzennym Berdyszaka towarzyszyła grafika (gipsoryty, drzeworyty, zwłaszcza cykl „Kompozycje kół“), to w tym momencie malarstwo spotkało się z rzeźbą. Z tego samego okresu pochodzą wieloczęściowe, rozkładane, przewidziane do dowolnego zestawiania formy z barwnej, emaliowanej blachy. Od końca lat 60. powierzchnie malarskie Berdyszaka stały się płaskie, formy ostro zdefiniowane. Artysta podejmował próby transponowania na język wizualny pojęć otwartości, nieskończoności, potencjalności itp., zakorzenionych w myśli filozoficznej Wschodu. Jednocześnie w cyklu „Obszary koncentrujące“ (1973-80) proponował formy skłaniające widza do medytacji. Obiekty z szyb i pleksiglasu pn. „Przezroczyste“ (1970-78) był kontynuowany w instalacjach z lat 80. i 90. Od 1990 artysta tworzył cykl „Passe-partout“, realizowany w formie obiektów, instalacji, grafik i in. Są to obiekty powtarzające formę oprawy ryciny, lecz z pustym otworem eksponującym otoczenie. Twórczość Berdyszaka obejmuje także akcje efemeryczne, wielkie ilości szkiców rysunkowych oraz tekstów pisanych i wypowiadanych z okazji różnych spotkań, prelekcji, prezentacji itp. Od 1965 wykładał on w macierzystej uczelni (od 1996 ASP). Od początku równolegle z twórczością głównego nurtu uprawiał scenografię teatralną (współpracował m. in. z teatrem „Marcinek“ w Poznaniu).

Zmarł 18 września 2014

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-07-08 64 16 000 zł - N/A PLN USD EUR