Agra Art | Aukcje

Aukcja Interiors - Sztuka Dawna i Współczesna - 8 lipca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BALETNICA (DANSEUSE), 1946-1948
Nr:
27644
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
116.5 cm x 73 cm
Cena wywoławcza:
19 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

Proweniencja:

- 23 listopada 2011 roku – wystawiony na aukcji w paryskim Domu Aukcyjnym Boissgard (rue de la Grande Bateliere, 75009 Paris)

- Kolekcja Godurowska - zakupiony na auk-

cji w Warszawie w 2013 roku

 

Obraz opisany i reprodukowany m.in.:

- [catalogue] Ecole de Paris - Tableaux Moderns, Boisgirard - Antonini, 1 rue de la Grange Bateliere, 75009 Paris; Auction 21 Novembre 2012, s. nlb. 8, nr 23, il.;

  • Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX wieku, (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusza Matuszczaka), Godurowo 2018, s. 94, il.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Zdzisław Cyankiewicz :

Zdzisław Cyankiewicz (Białystok 1912 – Paryż 1981) - malarz i rysownik. Studia odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera i Władysława Jarockiego, od 1935 wykładał rysunek w macierzystej uczelni. W 1937 pojechał do Paryża, gdzie działał w paryskim Oddziale krakowskiej ASP u Wacława Zawadowskiego. Wówczas też nawiązał kontakty z Ecole de Paris. Podejmował tematykę nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko geometryzującą formą. Podczas II wojny walczył w szeregach francuskiej armii, powstał wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy z obozu jenieckiego, w którym przebywał. Po wojnie mieszkał w Paryżu i poświecił się głównie rzeźbie i ceramice, uprawiał też malarstwo ścienne. Pod koniec życia tworzył obrazy kinetyczne grawerowane w stali.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-07-08 48 19 000 zł - N/A PLN USD EUR