Agra Art | Aukcje

Aukcja Agra Interiors - 1 grudnia 2020

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
MATKA BOSKA IMMACULATA, L. 30. XX W.
Nr:
28305
Technika:
brzost górski, snycerka
Wymiary:
34 cm x 7 cm
Cena w galerii:
13 000 zł

Informacje o dziele:

Szkoła Zakopiańska to jedno z ważniejszych zjawisk w polskiej rzeźbie i sztuce dekoracyjnej. Pojęcie to odnosi się nie tylko do samej Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (PSPD), która, jak pisze Joanna Hubner-Wojciechowska: "przez dziesięciolecia słynęła jako kuźnia talentów snycerskich i rzeźbiarskich". W szerszym ujęciu określa wypracowaną tu konwencję artystyczną, łączącą rodzimą tradycję z osiągnięciami formizmu - pierwszej polskiej awangardy.

Stylistyka prac uczniów i artystów reprezentujących ten nurt jest dość wyrazista. Motywy zaczerpinęte z tradycji podhalańskiej były przez nich twórczo przetwarzane w języku kubizmu i formizmu. Realizując ambitne cele artystyczne, tworzyli prace interesujące pod względem formalnym, lecz jednocześnie dekoracyjne, noszące pierwiatek ludowości, czego świetnym przykładem jest prezentowana Immaculata.


 

SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA:

SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA - zjawisko inspiracji podhalańskich w sztuce. Sama szkoła powstała w stolicy Tatr i składała się z artystów południowego rejonu polski. Głównym ośrodkiem nurtu była zakopiańska szkoła przemysłu drzewnego, której początki wyznaczyło towarzystwo tatrzańskie, zakładając w 1876 roku szkołę snycerską. Szkoła kładła nacisk na powielanie tradycyjnych wzorców, głównym materiałem było oczywiście drewno. Szkoła zakopiańska, kojarzona z nazwiskami Karola Stryjeńskiego i Antoniego Kenara oraz ich uczniów, to nurt przede wszystkim rzeźbiarski charakteryzujący się zestawianiem płaszczyzn pod różnymi kątami, zamykaniem kompozycji w figurach geometrycznych oraz silnym światłocieniem.

 

Program „odrzucił akademickie kopiowanie klasycznych wzorów, kładąc nacisk na rozwój indywidualnych zdolności wychowanków. W drewnianych rzeźbach jego uczniów - m.in. Antoniego Kenara i Marina Wnuka - doszukać się można wpływu kubizmu i formizmu, a zarazem inspiracji sztuką ludową Podhala. Te zwarte, poddane kubizująco-geometrycznej syntezie rzeźby są charakterystycznymi przykładami stylu polskiej sztuki dekoracyjnej lat dwudziestych, który triumfował na wystawie paryskiej w 1925 roku. Prowadzona przez Stryjeńskiego "szkoła drzewna" otrzymała tam dwie główne nagrody - za metody nauczania i za drzeworyty - oraz złoty medal w dziedzinie rzeźby" (Janusz Antos, [Karol Stryjeński] Narodowe art. deco, [w:] Rzeczy niepospolite, Kraków 2013, s. 69).  

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-12-01 52 9 000 zł - N/A PLN USD EUR