Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 21 marca 2021

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA, 1960
Nr:
28615
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
35 cm x 27 cm
Cena w galerii:
38 000 zł

Informacje o dziele:

na odwr. dł. p.d: A Lenica | Geneve | 1960 | „6 Pinture“ [!]

niżej pieczątka szwajcarskiego sklepu z artykułami plastycznymi AUX BEAUX ARTS | PERRIER, śr.g. nalepka Galerie FERRERO | 9. rue de l’Hotel de Ville | GENEVE z danymi obrazu, poniżej: [oł.:] 11 [przekreślone] | [flamastrem:] 10

 

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:

Alfreda Lenicy Pejzaże fantastyczne, Galerie Ferrero, Genewa IX – X 1960;

Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka (katalog wystawy ze wstępem Michała Woźniaka), Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, s. 174, il. barwna.

 

Alfred Lenica:

Alfred Lenica (Pabianice 1899 - Warszawa 1977) uczył się prywatnie rysunku i malarstwa w pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra Kubowicza w Poznaniu (1925-1928). W latach 30. malował obrazy figuratywne, nawiązujące w stylistyce do kubizmu. Nieco później uległ wpływom surrealizmu, który, pomijając lata socrealizmu, stanie się dlań najpoważniejszym obszarem poszukiwań malarskich. Od połowy lat 40. utrzymywał stałe kontakty z kręgiem „Grupy Krakowskiej“, przyjaźnił się z Jerzym Kujawskim. Po przeniesieniu się do Poznania, w 1947 został współzałożycielem awangardowej grupy „4F+R“ (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm). Jest autorem pierwszego polskiego obrazu taszystowskiego (Farby w ruchu, 1949, tempera). W okresie socrealizmu włączył się w nurt oficjalnej sztuki, pracując jednocześnie jako organizator życia artystycznego, prezes Okręgu Poznańskiego ZPAP (1948-1950) i jednocześnie kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych tamże. W końcu lat 50. przeniósł się do War-szawy i również tu do 1969 pełnił kierownicze funkcje w ZPAP. W drugiej poł. lat 50. ponownie - po eksperymentach z lat 40. - uprawiał informel, malując chętnie techniką drippingu. Około 1958 wypracował indywidualny, charakterystyczny dlań styl wirujących, kolorowych, niekiedy kaligraficznie opracowanych form, które dynamicznie wypełniały pola obrazów. Tworzył je techniką zbliżoną do surrealistycznej dekalkomanii. Styl ten stał się znakiem rozpoznawczym artysty do końca życia. W swych obrazach nie unikał kształtów nawiązujących do form naturalnych (jego malarstwo nazywano „biologicznym“), a w latach 70. niekiedy włączał do kompozycji motywy figuralne. Wystawa retrospektywna artysty odbyła się w Galerii Zachęta w Warszawie w 1974.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-03-21 114 26 000 zł - N/A PLN USD EUR