Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 21 marca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ZNACHORKA, 1946
Nr:
28656
Technika:
węgiel, papier
Wymiary:
35.9 cm x 27.5 cm
Cena wywoławcza:
9 000 zł
Cena uzyskana:
20 000 zł

Informacje o dziele:

35,9 x 27,5 cm (w narożnikach ślady po pinezkach)
opisany p.d.: Znachorka

Na odwrocie (długopisem): Muz; poniżej wzdłuż lewej krawędzi pieczęć: MUZEUM w ZABRZU | Pl. Krakowski 9 – Telefon 23-92; poniżej (długopisem): Kl. III- z- 16/ I /110/ 65 | nieczytelny podpis; ponadto wzdłuż dolnej krawędzi (długopisem): 42 – Znachorka.

Obraz powstał w 1946 roku jako jedna z kilkunastu ilustracji do książki Leona Kruczkowskiego Pawie pióra. W 1965 roku artysta miał indywidualną wystawę w Brukseli. W Galerii H. Merciera Librairie la Proue, w dniach 13 – 25 marca pokazano ponad siedemdziesiąt rysunków z różnych okresów twórczości. Były to zarówno prace z cyklu Wojna (1946), Wspomnienie dzieciństwa (1941-42), jak i ilustracje do dzieł Mickiewicza, czy portrety, m.in. Michała Anioła, Sokratesa, Mickiewicza. Belgijskiej publiczności najbardziej spodobały się prace surrealistyczne. Domagano się od artysty, aby przeznaczył do sprzedaży wszystkie prezentowane dzieła. Żechowski zgodził się na sprzedaż jedynie dwunastu obrazów. Prezentowana Znachorka została wówczas zakupiona przez Galerię Mokum z Amsterdamu. Z tej Galerii trafiła do kolekcji w Stanach Zjednoczonych, a następnie do prywatnej kolekcji w Polsce, w której pozostawała do dziś. Inną pracę z tej wystawy zakupił belgijski pisarz i krytyk sztuki Jean Dypréau, który – będąc pod...

więcej

Stefan Żechowski:

Stefan Żechowski uczył się w l. 1929-32 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1929 wstąpił do „Szczepu Rogate Serce”, przyjmując – jak wszyscy członkowie „Twórcowni” Stanisława Szukalskiego – starosłowiańskie miano Ziemina z Książa. W l. 1930-36 brał udział we wszystkich wystawach grupy. W 1936 poznał Emila Zegadłowicza, który zaproponował mu ilustrowanie swej powieści Motory. Wydana w 1937 z ilustracjami Żechowskiego, została prawie w całości skonfiskowana przez cenzurę. Praca nad książką dała jednak początek przyjaźni artysty z Zegadłowiczem. W domu pisarza w Gorzeniu Żechowski zetknął się z lewicującymi literatami, jak Leon Kruczkowski i in. Po wojnie sam wstąpił do PPR i należał do działaczy wprowadzających nowy ustrój na terenie Książa i w innych rejonach. Następnie przeniósł się do Zabrza, gdzie wstąpił do ZPAP i mieszkał do 1970, po czym ponownie osiedlił się w Książu Wielkim. Po wojnie uczestniczył w wystawach zbiorowych (w 1950 zdobył jedną z I nagród na I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie), miał też kilka indywidualnych, m. in. Krakowie (1972), Nowym Jorku (1974), Kielcach (1983). W 1968 otwarto stałą ekspozycję jego prac w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Najbardziej znane z jego prac są rysunki, w których osiągał efekty bliskie fotografii pod względem dokładności odwzorowania. Z drugiej strony jego twórczość zadziwia fantazją ujęć i tematyki.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-03-21 89 9 000 zł 20 000 zł N/A PLN USD EUR