Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 21 marca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
JEZIORO RESCHEN, PRZED 1895
Nr:
28719
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
44 cm x 74.5 cm
Cena wywoławcza:
52 000 zł
Cena uzyskana:
52 000 zł

Informacje o dziele:

JEZIORO RESCHEN Z WIDOKIEM NA MASYW ORTLERU, przed 1895

 

sygn. l.d.: A. von Swieszewski | München

Na krosnach u góry papierowa nalepka z nr.: W425;

na dolnej listwie nalepka wystawowa (maszynopis): Der Reschensee mit dem Ortler. Von A. von Swieszewski, München VI Internationale Kunstaustellung München. W 480 [obraz niewymieniony w kat. wystawy]

 

Odbywszy studia na monachijskiej Akademii, Aleksander Świeszewski wyjechał na dłuższy czas do Rzymu. Pobyt we Włoszech zaowocował słonecznymi, świetlistymi pejzażami o jasnym niebie, głębokim błękicie jezior i wspaniale barwnych ogrodach (cyt. za: H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914, Warszawa 1994, s. 96). Wrażenia z pobytu w Italii niewątpliwie są obecne w jego późniejszej twórczości. Jego wysoko cenione przez publiczność i krytykę pejzaże odznaczają się wyczuciem światła, ciekawą kolorystyką oraz malarską poetyką.

Artysta, który w 1873 roku na stałe osiadł w Monachium, wiele podróżował, zaś chętnie obieranym kierunkiem jego wypraw były górskie okolice bawarskiej wyżyny od strony Tyrolu i Szwajcarii. Oferowany obraz powstał zapewne po powrocie z jednej z bardziej odległych podróży.

Aleksander Świeszewski:

Aleksander Świeszewski był malarzem pejzażystą, jednym z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, jako uczeń Christiana Breslauera. W roku 1863 walczył w powstaniu styczniowym; po jego upadku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. Wiele podróżował – był we Włoszech i Francji, wyjeżdżał do Tyrolu i Szwajcarii. W 1873 zamieszkał na stałe w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju; chętnie odwiedzał Tatry. W czasie podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury, które służyły mu później przy malowaniu obrazów, wykańczanych już w pracowni. Najchętniej malował krajobrazy górskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca. Przedstawiał też pejzaże nadmorskie i ogrody ze starożytnymi ruinami. Artysta wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w kraju; w Zachęcie w Warszawie i Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864-1895 niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. Po śmierci artysty, w monachijskim Kunstvereinie – w kwietniu 1896 – urządzono wystawę jego spuścizny twórczej. Wówczas to – jak pisał monachijski krytyk – „można było stwierdzić jak bardzo był on oddany sztuce. Każde studium pokazuje, jak potrafił z wielką techniczną umiejętnością oddać szlachetnie rozumianą, głęboko odczutą naturę [..] wszystkie przenikał poetyczny urok”. (cyt. za: H.Stępień, M.Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 97).
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-03-21 40 52 000 zł 52 000 zł N/A PLN USD EUR