Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET PANI P., 1901
Nr:
29042
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
53.5 cm x 42 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
98 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. l.g.: Pankiewicz | 1901 
na odwrociu pieczęć producenta podobrazia

Obraz wystawiany: 
– Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Pankiewicza, Towa rzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa luty 1902. 

Obraz reprodukowany: 
– „Tygodnik Ilustrowany“ 1902, nr 10, s. 188;

– Szczepińska Joanna, Realizm – impresjonizm – symbo lizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, praca doktor ska pisana w Uniwersytecie warszawskim pod kier. prof. dr. Juliusza Starzyńskiego, cz. II, s. 24, poz. kat. 68  [1964, maszynopis]; 
– Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocz nicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, War szawa 2006, s. 37. 

 


Józef Pankiewicz – jeden z pierwszych polskich impre sjonistów i symbolistów, inicjator kolorystycznego nurtu w polskim malarstwie – znany jest kolekcjonerom przede wszystkim jako autor świetlistych pejzaży i martwych natur z lat 20. i 30. XX w. Dzieł Pankiewicza z XIX i począt ku XX w. pojawiło się na rynku zaledwie kilka. Zaliczający się do nich Portret Pani P. należy uznać więc za ogromną rzadkość. 


Malarstwem portretowym Pankiewicz zaczął zajmować się około roku 1886. W tym czasie Adam Oderfeld zlecił mu sportretowanie kilku osób...

więcej

Józef Pankiewicz:

Józef Pankiewicz (Lublin 1866 – Marsylia 1940) malarz, grafik, pedagog; w latach 1884-1885 był uczniem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Następnie przez rok studiował w ASP w Petersburgu. Po powrocie mieszkał w Warszawie. Malował wówczas realistyczne sceny rodzajowe, wykonywał też ilustracje do warszawskich czasopism. W 1889 wraz z Władysławem Podkowińskim wyjechał do Paryża i tam uległ fascynacji impresjonizmem. U schyłku stulecia tworzył nokturny i kompozycje symboliczne. W latach następnych wiele podróżował po Europie malując martwe natury, pejzaże i portrety inspirowane sztuką japońską oraz malarstwem Renoira, Cezanne’e, Matisse’a. Lata 1914-1919 spędził w Hiszpanii. Od 1906 był profesorem krakowskiej ASP, a od 1925 kierował, powstałą pod jego protektoratem, paryską filią tej uczelni. Był nauczycielem wielu malarzy-kolorystów z tzw. grupy kapistów. W tym czasie stale mieszkał w Paryżu, a letnie miesiące spędzał na południu Francji. Zajmował się grafiką - jego prace należą do najwybitniejszych osiągnięć w tej dziedzinie sztuki polskiej. W roku 2006 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się wielka wystawa „Józef Pankiewicz. Życie i dzieło”, której towarzyszył obszerny katalog, będącym świetnie opracowaną, wyczerpującą monografią artysty i jego twórczości.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 24 70 000 zł 98 000 zł N/A PLN USD EUR