Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
AUTOPORTRET, OK. 1912
Nr:
29045
Technika:
węgiel, pastel, karton
Wymiary:
70.5 cm x 50 cm
Cena wywoławcza:
20 000 zł
Cena uzyskana:
66 000 zł

IInformacje o dziele:


z prawej dedykacja (ołówkiem): Śtej Pamięci Hrabiemu | Zygmuntowi Pusłowskiemu |  jako wspomnienie | Olga Boznańska 

l.d. napis (ołówkiem): Panu Nelowi Pusłowskiemu | z serca darowane | [...]  pozostanie w pamięci | ś. p. p. Zygmunt; obok: Dédié sans [...] | ph[...] | Pourquoi? 

na odwrocie:  

– olejny szkic przedstawiający dachy domów oraz: 

– l.g. (ołówkiem): Olga Boznańska | autoportret | Zbiory  Pusłowskich | 72 x 50;  


– poniżej wzdłuż lewej krawędzi nalepka (maszynopis):  Ksawery Pusłowski, Kraków, ul.Westerplatte 10 | Olga  Boznańska: Autoportret | rys. węglem na kartonie;  

– obok nalepka MNK (druk, maszynopis): MUZEUM  NARODOWE W KRAKOWIE | Autor Olga Boznańska |  Tytuł Autoportret | Technika i wymiary rys. węgl., 71 x 50 | Właściciel Ksawery Pusłowski, Kraków | Wystawa O. Boznańska Nr kat. rys. 1 | r. 1960;  

– obok nalepka z opisem (tuszem): Olga Boznańska |  autoportret | Rysunek węglem.;  

– poniżej nalepka TPSP w Krakowie (druk, ołówek, tusz,  pieczęć): TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘK NYCH W KRAKOWIE | Pusłowski | „Sztuka“ – „Rzeźba“ Nr. 448 | Autor Boznańska Olga...

więcej

Olga Boznańska:

Olga Boznańska (Kraków 1865 - Paryż 1940) – wybitna malarka polska – kształciła się w Krakowie, początkowo pod kierunkiem matki, nauczycielki rysunków Eugenii Mondan, później u J. Siedleckiego, H. Lipińskiego, K. Pochwalskiego. W latach 1884-1886 uczęszczała także na Wyższe Kursy Artystyczne dla Kobiet przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym. W 1886 wyjechała do Monachium gdzie uczyła się pod kierunkiem Karla Kricherdorfa i Wilhelma Dürra. Od 1889 pracowała samodzielnie i miała w Monachium własną pracownię. Od 1895 nauczała w prywatnej szkole malarstwa Theodora Humla. Z Monachium wielokrotnie jeździła do kraju, a także do Francji i Szwajcarii. W 1898 przeniosła się na stałe do Paryża, gdzie – przez lata – była jedną z czołowych postaci polskiej kolonii artystycznej. Debiutowała w roku 1886 na wystawie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i odtąd stale uczestniczyła w wystawach krajowych i zagranicznych, zdobywając medale i wyróżnienia. W roku 1910 otrzymała francuską Legię Honorową, w roku 1938 order Polonia Restituta. Należała do wielu znaczących – polskich i europejskich – stowarzyszeń artystycznych. Główną domeną jej twórczości był portret – we wcześniejszym, monachijskim okresie często cało postaciowy, monumentalny i zwarty w formie; w czasach paryskich bardziej kameralny, nastrojowy, o zróżnicowanych walorowo plamach barwnych podporządkowanych dominacji jednego tonu, gubiących kontury i zacierających ostrość planów. Malowała też martwe natury i – rzadziej – pejzaże miejskie czy kompozycje rodzajowe.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 27 20 000 zł 66 000 zł N/A PLN USD EUR