Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 października 2021

Piotr Michałowski, BŁĘKITNY HUZAR, HUZAR AUSTRIACKI NA KONIU, 1836
  • Zdjęcie RTG obrazu Błękitny Huzar


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BŁĘKITNY HUZAR, HUZAR AUSTRIACKI NA KONIU, 1836
Nr:
29374
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
53 cm x 43.5 cm
Cena wywoławcza:
300 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

na krosnach nieczytelna okrągła pieczęć oraz napis ołówkiem: Large 35

 

Obraz reprodukowany i wzmiankowany w:

– Mieczysław Sterling, Piotr Michałowski 1800-1855, Warszawa 1932, s. 88, il. IX;

Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, poz. XIV (Aneks: obrazy nie wystawione – wybór).

 

Porównaj z:

- Błękitny huzar, Wiedeń, Kunsthistorisches Museum.

 

Proweniencja:

Ok. 1932 kolekcja Dominika Łempickiego, wnuka artysty.

Kolekcja prywatna, Polska.

 

Twórczość Piotra Michałowskiego jest fenomenem. Malarz samouk, tworzący poza instytucjami świata sztuki, przez długą część życia – z dala od wielkich centrów sztuki – w zasadzie samodzielnie rozwinął swój talent. Wartość malarstwa Michałowskiego leży w dużej mierze właśnie w jego prywatności. Artysta co prawda z powodzeniem znajdował marszandów i klientelę na swoje prace, jednak – malował dla siebie.

 

Motyw błękitnych huzarów pojawił się w malarstwie Michałowskiego po jego powrocie z Paryża do Krakowa w roku 1835. Uwagę artysty, poszukującego malarskich motywów w swym codziennym...

więcej

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-10-17 25 300 000 zł - N/A PLN USD EUR