Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 października 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET OFICERA, 1899
Nr:
29445
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
51.2 cm x 40.2 cm
Cena wywoławcza:
200 000 zł
Cena uzyskana:
200 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.g.: J Malczewski 99

 

Sportretowany został ukazany w pełnej postaci w mundurze galowym z szablą przy boku i orderem Signum Memoriae na piersi. Odznaczenie to nadawano wojskowym w 1898 roku z okazji 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa I. Obraz nosi wszelkie cechy oficjalnego portretu. Głównym zadaniem artysty było podkreślenie rangi modela, dlatego też tło, mimo bardzo syntetycznego potraktowania, ukazuje równe szeregi podległych mu piechurów. Całość została delikatnie rozjaśniona poświatą wczesnego poranka. 

Malarstwo portretowe było ważnym i obecnym przez całą drogę artystyczną wątkiem w twórczości Jacka Malczewskiego. Podzielić je możemy na kilka grup, w tym autoportrety i wizerunki osób artyście bliskich. Te zazwyczaj malowane były swobodnie, w niezobowiązujących pozach, strojach i okolicznościach. W bogatej twórczości Malczewskiego portrety oficjalne stanowią zdecydowaną rzadkość. 

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-10-17 34 200 000 zł 200 000 zł N/A PLN USD EUR