Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 12 grudnia 2021

Teodor Axentowicz, NA GROMNICZNĄ
  • T. Axentowicz, Na gromniczną - obraz w ramie

  • T. Axentowicz, Na gromniczną - odwrocie obrazu.

  • T. Axentowicz, Na gromniczną - odwrocie obrazu.


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NA GROMNICZNĄ
Nr:
29611
Technika:
olej, tektura naklejona na tekturę
Wymiary:
43.3 cm x 50 cm
Cena wywoławcza:
60 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: T. Axentowicz
Na odwrocie słabo czytelne notatki ramiarskie (?).

Teodor Axentowicz był jednym z pierwszych polskich artystów malujących, tak później popularne, obrazy z życia Hucułów. Motywy huculskie powtarzał w wielu wariantach i układach kompozycyjnych, malowanych olejno, akwarelą bądź pastelami. Wśród nich często pojawiał się motyw dziewczyny huculskiej z gromnicą, nawiązując do obchodów święta Matki Boskiej Gromnicznej, obchodzonego w kościele wschodnim w dniu 15 lutego. Poświęcona w cerkwi gromnica miała przynieść pomyślność i chronić przed urokami. Uwagę zwraca delikatna twarzyczka dziewczyny skontrastowana z wyrazistymi rysami starszego Hucuła, częstego modela artysty.

Teodor Axentowicz:

Teodor Axentowicz (Braszów w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938) – malarz, pastelista, litograf – był jednym z najbardziej znanych i cenionych malarzy polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Gabriela Hackla, Aleksandra Wagnera, Gyuli Benczúra. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie następnie przebywał przez lat kilkanaście. Brał udział w paryskich Salonach; w 1890 otrzymał członkostwo Société Nationale des Beaux-Arts. W tym czasie wielokrotnie wyjeżdżał również do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej nauczał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora (lata 1910-11 oraz 1927-28). Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował też obrazy o tematyce rodzajowej; był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Tworzył obrazy historyczne i kompozycje symboliczne związane z upływem czasu, przemijaniem, starością. We wczesnym, monachijskim okresie były to obrazy utrzymane w duchu akademickiego realizmu; na późniejszą twórczość artysty wywarło wpływ angielskie malarstwo XVIII w. oraz dzieła malarzy współczesnych - Boldoniego, Whistlera, Sargenta. Jego obrazy cechuje dekoracyjność, elegancja, świeżość subtelnej gamy kolorów i delikatna secesyjna stylizacja. Początkowo malował olejno i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu. Zajmował się ilustratorstwem i litografią, projektował plakaty wystaw „Sztuki”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 32 60 000 zł - N/A PLN USD EUR