Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
HAJCER, 1978
Nr:
29599
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
30 cm x 31 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
81 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. na płótnie: upside [strzałka] góra | t. Brzozowski | 78

sygn. na l. listwie krosna: T. BRZOZOWSKI., g.: 30 x 31, na p.: „HAJCER“, na dolnej: 1978.

 

Obraz opisany w katalogu oeuvre artysty:

Tadeusz Brzozowski 1918-1987, red. A. Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997, s. 238, poz. 336.

 

W drugiej połowie lat 70. Tadeusz Brzozowski był artystą o ugruntowanej pozycji „klasyka współczesności“ – nie tylko na rodzimej, ale także na międzynarodowej arenie sztuki. Wobec wielkiego zainteresowania jego twórczością, równolegle do dzieł o dużych, reprezentacyjnych formatach, powstawały także niewielkie płótna na zamówienie prywatnych kolekcjonerów. Klienci, często po kilku latach oczekiwania, otrzymywali doskonały wytwór rzemiosła, poziomem wykonania niczym nie ustępujący „muzealnym“ kompozycjom. Namalowany w 1978 roku Hajcer był prawdopodobnie jedną z takich kameralnych realizacji. W swoiście dekoracyjnym, tętniącym czerwienią cynobrów obrazie, wszystko – począwszy od tytułu, przez złożoną „alchemię koloru“ po oprawę z prostych listew – składa się na wyjątkową malarską formułę o dramatycznej sile wyrazu. Tytuł „hajcer“ – oznaczający...

więcej

Tadeusz Brzozowski:

Tadeusz Brzozowski (Lwów 1918 - Rzym 1987)  - od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor  w Zakopanem mieszkał do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“ samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach, uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 współorganizował „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 1979-1981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 107 50 000 zł 81 000 zł N/A PLN USD EUR