Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA, 1956
Nr:
29639
Technika:
tempera, karton
Wymiary:
36.5 cm x 29 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
35 000 zł

IInformacje o dziele:

36,5 x 29 cm - wym. w świetle passe-partout

sygn. p.d.: H. Stażewski

Na odwr. niedokończona kompozycja abstrakcyjna, akwarela, gwasz, ołówek, 36,5 x 29 (w św. passe-partout)

 

Praca reprodukowana w monografii: 

Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i postrzegania, red. Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska, Wiesław Borowski, [wyd.] Fundacja Galerii Foksal, Galeria Foksal, Warszawa 2005, s. 100 [jako gwasz, 55 x 39 – wymiary oprawy, wł. prywatna].

 

Z chwilą pojawienia się wraz z polityczną odwilżą w 1955 roku nowego środowiska artystycznego, skupionego wokół Galerii Krzywe Koło, [artysta] włącza się w jego działania, uczestnicząc w dyskusjach, wystawach i wszelkich manifestacjach kulturalnych. Prace Stażewskiego są w tym czasie dość odosobnione na polskiej scenie artystycznej. Punktem wyjścia jest dlań abstrakcja geometryczna, ale jego obrazy cechuje brak rygoryzmu, swobodne podejście do kompozycji, liryczne użycie barw. Eksperymenty formalne podporządkowane są zmysłowej przyjemności tworzenia obiektów – trójwymiarowych reliefów, jakimi powoli stają się obrazy. Chociaż dużo tu innowacji [...] to uwagę przyciąga raczej swoboda i rozmach w podejściu do abstrakcji oraz elegancja opływowych form. 

Joanna Mytkowska, Stażewski – z dzisiejszej perspektywy, [w:] Henryk...

więcej

Henryk Stażewski:

Henryk Stażewski (Warszawa 9 I 1894 - Warszawa 10 VI 1988) studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1913-1920. W początkach kariery malował martwe natury. Przejściowo wystawiał z ugrupowaniem „Formiści” (1922). Wziął też udział w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie w 1923. O tego czasu tworzył pod wpływem konstruktywizmu. Obok kompozycji malarskich trudnił się grafiką książkową, projektował wnętrza, sprzęty, a także scenografie – były to w większości prace teoretyczne i studyjne. Polskie i międzyna-rodowe ugrupowania awangardy, z którymi wystawiał i współpracował jako publicysta, to kolejno: „Blok” (1924-1926), „Praesens” (1926-1930), „Cercle et Carré” (1929-1931), „Abstraction-Création” (1931-1939), „a. r.” (1932-1939). Należał też do Koła Artystów Grafików Reklamowych (1933-1939). W 1930 był współorganizatorem zbiórki dzieł artystów międzynarodowej awangardy przeznaczonych dla muzeum łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie mieszkał i działał w Warszawie. W latach 40. i 50. podejmował próby dostosowania się do postulatów sztuki figuratywnej. Z tego okresu pochodzą rysunkowe i malarskie kompozycje o tematyce pracy, budowy, a także projekty monumentalne. Po 1956, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym rodowodzie. Tworzył cykle prac, będących studiami płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Przy pozorach chłodnej perfekcji umiał nasycić je emocją bezpośredniego dotknięcia, śladu ręki. Obok malarstwa i form pochodnych, jak collages, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę (autoryzował serigraficzne repliki swoich prac). Był laureatem wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych, w tym Nagrody Herdera, Wiedeń 1972.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 127 35 000 zł 35 000 zł N/A PLN USD EUR