Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 20 marca 2022

Henryk Stażewski, KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA, 1956
  • H. Stażewski, Kompozycja abstrakcyjna, 1956 - obraz w ramie.

  • H. Stażewski, Kompozycja abstrakcyjna, 1956 - odwrocie obrazu.


[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA, 1956
Nr:
30142
Technika:
tempera, ołówek, karton
Wymiary:
50 cm x 35.3 cm
Cena w galerii:
52 500 zł

Informacje o dziele:

sygn. brązową farbą p.d.: H. Stażewski
Na odwr. szkic ołówkowy reliefu.

Praca reprodukowana w monografii:

Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i postrzegania,red. Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska, Wiesław Borowski, [wyd.] Fundacja Galerii Foksal, Galeria Foksal, Warszawa 2005, s. 100 [jako gwasz, 60 x 42 – wymiary oprawy, wł. prywatna].

Szkic na odwr. (obok) przypomina reliefy w typie malarstwa materii z tego samego okresu – por. Henryk Stażewski. Ekonomia... jw., il. s. 102-103.

 

Henryk Stażewski:

Henryk Stażewski (Warszawa 9 I 1894 - Warszawa 10 VI 1988) studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1913-1920. W początkach kariery malował martwe natury. Przejściowo wystawiał z ugrupowaniem „Formiści” (1922). Wziął też udział w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie w 1923. O tego czasu tworzył pod wpływem konstruktywizmu. Obok kompozycji malarskich trudnił się grafiką książkową, projektował wnętrza, sprzęty, a także scenografie – były to w większości prace teoretyczne i studyjne. Polskie i międzyna-rodowe ugrupowania awangardy, z którymi wystawiał i współpracował jako publicysta, to kolejno: „Blok” (1924-1926), „Praesens” (1926-1930), „Cercle et Carré” (1929-1931), „Abstraction-Création” (1931-1939), „a. r.” (1932-1939). Należał też do Koła Artystów Grafików Reklamowych (1933-1939). W 1930 był współorganizatorem zbiórki dzieł artystów międzynarodowej awangardy przeznaczonych dla muzeum łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie mieszkał i działał w Warszawie. W latach 40. i 50. podejmował próby dostosowania się do postulatów sztuki figuratywnej. Z tego okresu pochodzą rysunkowe i malarskie kompozycje o tematyce pracy, budowy, a także projekty monumentalne. Po 1956, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym rodowodzie. Tworzył cykle prac, będących studiami płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Przy pozorach chłodnej perfekcji umiał nasycić je emocją bezpośredniego dotknięcia, śladu ręki. Obok malarstwa i form pochodnych, jak collages, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę (autoryzował serigraficzne repliki swoich prac). Był laureatem wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych, w tym Nagrody Herdera, Wiedeń 1972.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-03-20 131 35 000 zł - N/A PLN USD EUR