Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 20 marca 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
JAN ALEKSANDER FREDRO POD TEMESZWAREM, 1891
Nr:
30045
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
41.2 cm x 60 cm
Cena wywoławcza:
40 000 zł
Cena uzyskana:
50 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1891

Na odwrocie oświadczenie syna artysty o autentyczności obrazu (atramentem): Stwierdzam oryginalność obrazu | pt. „Aleks. Fredro pod Hanau 1813 roku | malowany przez mojego ś.p. Ojca Juliusza | w marcu 1939 Wojciech Kossak, poniżej lakowa pieczęć ze słabo odbitym herbem Kos.

 

W marcu 1848 roku, Juliusz Kossak, będąc we Lwowie, z entuzjazmem przystąpił do Wiosny Ludów. Zaciągnął się do 3. kompanii Gwardii Narodowej, gdzie poznał Jana Aleksandra Fredrę. Od tego czasu rozpoczęła się ich wieloletnia znajomość. W roku 1876 roku Fredro zamówił u Kossaka cykl 12. akwarel mających ilustrować 500-letnią historię rodu Fredrów. Malarz zrealizował to zamówienie na przestrzeni pięciu lat (1880-1885). Praca nad akwarelami trwała tak długo, ponieważ Kossak zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Wyszukał opisy wszystkich ilustrowanych wydarzeń, drobiazgowo studiował uzbrojenie i ubiory, wszystkie obrazy konsultował z samym zamawiającym, licząc na jego uwagi i odwołując się do jego wspomnień. Poza tym cyklem, w roku 1891 (tuż przed śmiercią Fredry), artysta wykonał akwarelę Jan Aleksander Fredro pod Temeszwarem. Miała ona honorować zasługi Fredry w wojnach Wiosny Ludów, za które został odznaczony węgierskim powstańczym Orderem Zasługi Wojskowej. Kompozycja upamiętnia ostatnią bitwę (z 9 sierpnia 1849), w której Fredro brał udział. Powstała oczywiście...

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-03-20 2 40 000 zł 50 000 zł N/A PLN USD EUR