Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 20 marca 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
JUDYTA, 1931
Nr:
30173
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
72.5 cm x 47.2 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: 22.IV. 1931 | Marjan | Konarski

p.g. sucha pieczęć fabryki papieru SchoellershammerRysunek wystawiany i reprodukowany w:

– Przewodnik 66, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1931, s. 34, nr 261, il. s. nlb [Ona];

– Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za rok 1931, s. 22 [Ona];

– Wykaz prac Szczepu Szukalszczyków herbu „Rogate Serce“ z Krakowa,Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1932, s. nlb. nr 84;

– Wykaz prac Szczepu Szukalszczyków herbu „Rogate Serce“ z Krakowa (Twórcowni Szukalskiego), Kraków 1932, s. 14, nr 84;

– Wystawa bieżąca, Pałac Sztuki TPSP, Kraków 1932, nr 83;

– Wykaz prac Szukalskiego i szczepu Rogate Serce, Kraków 1936, s. 28, nr 106;

– Miłować i walczyć. Szukalski i Szczep Rogate Serce. Retrospektywna wystawa prac 1930-1939, IV-V 1978, Pałac Sztuki w Krakowie, kat. wystawy TPSP w Krakowie i BWA w Rzeszowie, Kraków 1978, nr 155;

– A. Ściepuro, Retrospektywna wystawa prac M. Konarskiego. Obrazy, rysunki, rzeźby, „Nowości“ 1982, nr 41 (2-4 IV), il. [Judyta];

– Marian Konarski – „Marzyn“. Rysunek, malarstwo, rzeźba, wstęp: L. Lameński, Autoportret w...

więcej

Marian Konarski:

Marian Konarski (Chrzanów 1909 - Kraków 1998) od 1920 przebywał w Krakowie, gdzie ukończył gimnazjum, a następnie od 1928 studiował w ASP u Władysława Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego (rysunek) oraz Xawerego Dunikowskiego (rzeźba). W 1929 został relegowany z uczelni z powodu przynależności do Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Dalszą karierę związał z tym ugrupowaniem, przyjmując pseudonim „Marzyn z Krzeszowic” i przez wiele lat pełniąc funkcję „szczepowego”. Uczył się pod kierunkiem Szukalskiego, organizował wystawy Szczepu i był ich uczestnikiem do 1936, współredagował pismo ugrupowania „Krak”. W 1928 zadebiutował jako poeta na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, publikował drukiem utwory poetyckie i dramatyczne. W 1939 otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał na 2 miesiące do Włoch i Austrii. Lata wojny i okupacji hitlerowskiej spędził w Polsce. Należał do ZWZ i Armii Krajowej, pracował dla Komisji Obwodowej Kedywu w Krakowie m.in. przy fałszowaniu dokumentów. Malował też zarobkowo polichromie w kościołach Polski południowej. W 1948 wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 uzyskał dyplom krakowskiej ASP. Działał społecznie jako pedagog i organizator amatorskich grup artystycznych w Chrzanowie. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, rysunek i drobne formy rzeźbiarskie. Specjalizował się szczególnie w rysunku, tworząc kompozycje o wymowie symbolicznej utrzymane w charakterystycznym dla członków Szczepu Rogate Serce drobiazgowym, naturalistycznym stylu.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-03-20 56 25 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD EUR