Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 24 października 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CHIMERA
Nr:
273
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
40 cm x 32.5 cm
Cena wywoławcza:
52 000 zł
Cena uzyskana:
52 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.g.: J Malczewski | 1908 Na odwrocie stempel z kaduceuszem i kotwicą, naklejka składu przyborów malarskich R.Aleksandrowicz w Krakowie, naklejka „Desy” z roku 1959 oraz atest K.Buczkowskiego z roku 1959 potwierdzający autorstwo J.Malczewskiego. Prezentowany obraz powstał zapewne wcześniej, niż wskazywałaby umieszczona na nim data i można go uznać za jedno ze studiów do - malowanej w roku 1906 - środkowej części tryptyku pt. Sztuka lub Stara baśń. Na takie domniemanie pozwala zbliżona kompozycja obu obrazów, a także analogie z Chimerą z dawnych zbiorów Jerzego Karaska w Pradze (kompopzycja, identyczne podłoże i wymiary), którą A.Ławniczakowa również uznała za studium do tryptyku Sztuka (mimo naniesionej daty 1907). Możliwe więc, że Malczewski podpisał oba te studia już w jakiś czas po ich namalowaniu -bądź myląc datę ich powstania, bądź wpisując na nie rok ich sprzedaży.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-10-24 52 000 zł 52 000 zł N/A PLN USD