Agra Art | Aukcje

- 10 grudnia 2000

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
AUTOPORTRET NA TLE DWORKU W WIELGIEM
Nr:
1918
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
45 cm x 55 cm
Cena wywoławcza:
60 000 zł
Cena uzyskana:
125 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J [herb Tarnawa] M | 1909 Nieznany dotąd, autoportret Malczewskiego, przedstawiający artystę w habicie franciszkańskim, z oplecionymi różańcem dłońmi, jest swoistym „preludium” do późniejszego cyklu obrazów Moje życie (1914-1920), kompozycji z widokiem na dwór w Wielgiem, gdzie upłynęło dzieciństwo artysty (m.in. Wyjście w świat, Powrót, Moja dusza, Dzieciństwo). W naszym obrazie dwór w Wielgiem przedstawiony jest odmiennie niż na późniejszych płótnach, bo w ujęciu „z lotu ptaka”, z widokiem na długi drewniany most i daleki brzeg po drugiej stronie wody. Jest to krajobraz opisany w tzw. „Luźnych kartkach”, nieopublikowanym pamiętniku Malczewskiego, gdzie pisał on m.in.: „Okno szkolnego pokoju naszego wychodziło na wielki gazon z kwiatami, który zamykała ściana drzew wielkich. Topole nadwiślańskie, olchy i wierzby płaczące tworzyły tę ścianę. Na prawo staw zataczał półkole i rzeczką gubił się poza tą ścianą."

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2000-12-10 27 60 000 zł 125 000 zł N/A PLN USD