Agra Art | Aukcje

- 10 grudnia 2000

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WęDROWNY MUZYKANT
Nr:
1946
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
61.2 cm x 49 cm
Cena wywoławcza:
40 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: Juliusz Zuber | Monachium | 1886 Na odwrocie nieczytelny ślad dawnego stempla, na górnej listwie krosien lakowa pieczęć z dwugłowym orłem, literami H Z A L S i napisem KRAKAU. Malowana w Monachium na podstawie wcześniejszych studiów, rodzajowa scena z życia Hucułów, jest jednym z tych obrazów, w których artysta „opowiada o cudach kolorystycznych Rusi, o cerkwiach i popach, o mołojcach i mołodyciach, o ich awanturniczym temperamencie, burzliwym a poetycznym życiu”.

Juliusz Zuber:

Juliusz Zuber – kształcił się w Wiedniu i Monachium, gdzie pozostał na dłużej, pracował i brał udział w wielu tamtejszych wystawach. Od 1884 wystawiał też w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w warszawskiej Zachęcie i we Lwowie. Na lwowskiej Powszechnej Wystawie Krajowej w 1894 otrzymał medal brązowy. W 1900 wrócił do kraju; działał w Warszawie i we Lwowie. Był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i tematyce tej pozostał wierny przez lata. Mieszkając stale w Monachium, co roku jeździł na Huculszczyznę, znajdując tam wciąż nowe tematy i motywy (Walka Hucółów nad granicą, W huculskiej chacie, Dumka, Karpaccy górale). Malował też sceny baśniowo-fantastyczne i portrety. Zajmował się ilustratorstwem i karykaturą, współpracując z niemieckimi czasopismami. Po roku 1900 pracował przy dekoracji foyer Teatru Miejskiego we Lwowie, malując dekoracyjne panneaux ze scenami z dramatów polskich.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2000-12-10 35 40 000 zł - N/A PLN USD