Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 16 października 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
LUZAK W POCHODZIE, 1892
Nr:
751
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
19 cm x 28.5 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
46 000 zł

IInformacje o dziele:

akwarela, papier, 19 x 28,5 cm (w świetle passe-partout)

Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1892

Na odwrocie odręczny napis (atramentem): „Stwierdzam autentyczność | pracy mego ojca J. Kossaka | Wojciech Kossak”oraz nalepka z orzeczeniem mgr. Leszka Ludwikowskiego (Kraków, 21 marca 1974) potwierdzającym autorstwo Juliusza Kossaka.

Porównaj z:

- K.Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, s. 122, nr kat. 387, repr. 387 (kompozycja z 1876 r.).

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-06-08 5 000 zł 5 000 zł N/A PLN USD
2022-10-16 3 35 000 zł 46 000 zł N/A PLN USD EUR