Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 16 października 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA, 1974
Nr:
30931
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
78 cm x 50 cm
Cena wywoławcza:
8 000 zł
Cena uzyskana:
13 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Janina Żemojtel 1974

na odwr. na d. listwie krosna włoska pieczątka celna

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

 

 

Janina Żemojtel:

Janina Żemojtel (Wilno 1931- Wrocław 2004)  w 1956 ukończyła PWSSP we Wrocławiu. Początkowo malowała akty i martwe natury, nawiązując do estetyki postimpresjonizmu i kubizmu. Zainteresowały ją również doświadczenia z pogranicza malarstwa materii i gestu. Przykładem takich poszukiwań są cykle Dżonki i Dźwigi (1960-61), w których laserunki połączyła z podkreśleniem faktury, stosując m.in. grube nawarstwienia farby i elementy kolażu. Powstały około 1965 cykl Instynkty dowodzi odchodzenia malarki od czytelnej formy figuralnej i przedmiotowej. Zaczynała od studium postaci ludzkiej przechodząc do niemal abstrakcyjnej kompozycji z wyeksponowanymi plamami czystego koloru. Monumentalizm ukazywanych przez nią figur oraz umiejętność swobodnego kierowania szeroką strugą koloru każą zaliczyć te prace do ciekawszych osiągnięć polskiej nowej figuracji. na podstawie Słownika Malarzy Polskich, Tom 2, Arkady, Warszawa 2001, s. 420, M.K.Ł.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-10-16 138 8 000 zł 13 000 zł N/A PLN USD EUR