Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 11 grudnia 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POBORCA, 1986
Nr:
4700
Technika:
olej, deska
Wymiary:
21 cm x 12.2 cm
Cena wywoławcza:
69 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr.: T | BRZOZOW- | -SKI. | 1986. | „POBORCA“

 

Obraz wystawiany:

– INTERART ‘86, Tereny Targowe, Poznań, XI 1986.

 

Obraz opisany:

Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997, s. 243, kat. I. 504 – jako własność prywatna w Krakowie.

 

Wawrzyniec Brzozowski, syn artysty, wspominał: Po roku 1984 ojciec, poświęcając swój czas nieomal bez reszty doglądaniu powstających gobelinów – przestał wlaściwie malować. W praktyce, aż do końca życia jedynie rysował, a jeżeli malował, to tylko maleńkie deseczki. Powodem tego, był m.in. pogarszający się stan zdrowia artysty. Według Wawrzyńca Brzozowskiego: Drugą z przyczyn – kto wie, czy nie najistotniejszą – były po prostu kłopoty z zaopatrzeniem w farby (nie mówiąc już o płótnie), które musiały być zawsze w najlepszym gatunku, a w latach osiemdziesiątych w Polsce trudności w zdobyciu materiałów plastycznych dobrej jakości były powszechne.

(cyt. za: Notatki do biografii, [w:] Tadeusz Brzozowski. 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1997, s. 176, 191)

Wystawiany na naszej aukcji obraz, jest więc jednym z nielicznych dzieł malarskich...

więcej

Tadeusz Brzozowski:

Tadeusz Brzozowski (Lwów 1918 - Rzym 1987)  - od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor  w Zakopanem mieszkał do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“ samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach, uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 współorganizował „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 1979-1981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2003-11-16 43 4 660 zł 12 116 zł N/A PLN USD EUR
2022-12-11 106 69 000 zł - N/A PLN USD EUR