Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 19 marca 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CZŁOWIECZE ŁZY. ZEBRANE ŁZY, OK. 1900
Nr:
31426
Technika:
olej, płótno dublowane
Wymiary:
154.5 cm x 80.5 cm
Cena wywoławcza:
220 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Wilhelm Kotarbiński, powyżej częściowo nieczytelny napis cyrylicą: Za [...]grietago

l.d. cyrylicą: Em[ilii] Pr[achowoj]

 

Pochodzenie:

Umieszczona na obrazie dedykacja wskazuje na jego pierwotną właścicielkę – Emilię Marię Klementynę Lwowną Prachową z domu Lestelle (1849-1927), właścicielkę kijowskiego salonu artystycznego. Słynęła ona z ekscentrycznego zachowania, inteligencji, ostrego języka i silnego, dominującego charakteru. Jej portrety malowali Riepin, Kotarbiński i Wrubel. Emilia była żoną prof. Adriana Prachowa (1846-1916) – archeologa, historyka sztuki i krytyka, który kierował pracami malarskimi w kijowskim Soborze św. Włodzimierza (lata 1887-1897). Jednym z grona pracujących tam artystów był Wilhelm Kotarbiński, stąd jego zażyłość z rodziną Prachowych. Była ona bardzo bliska; artysta w 1920 przeniósł się z hotelu Praga do Prachowów i spędził u nich ostatni rok swojego życia. Znane jest zdjęcie salonu Prachowów, na którym widać wiszący tam oferowany obraz (S. Udovik, D. Dobriian, dz. cyt., s. 11).

 

Literatura:

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1901, Warszawa 1902, s. 35 [Zebrane łzy];

– „Tygodnik Ilustrowany“ 1902, nr 12, il. na okładce...

więcej

Wilhelm Kotarbiński:

Wilhelm Kotarbiński (Nieborów 1849 – Kijów 1921) kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Rafała Hadziewicza (lata1867-1871), a od roku 1872 także w Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po ukończeniu studiów otworzył w Rzymie własną pracownię, w której udzielał także lekcji rysunków; jego uczennicą była m.in. Maria Baszkircew. Do kraju wrócił w 1888 i odtąd przebywał głównie we własnym majątku Kalsk (lub Kulsk) na Białorusi. Stamtąd wielokrotnie wyjeżdżał do Kijowa, gdzie miał pracownię w hotelu Praga, uczestniczył w wystawach kijowskiego Tow. Artystycznego, a w 1893 był współzałożycielem Tow. Malarzy Kijowskich. Wraz z P. Swiedomskim, M. Niestierowem i M. Wrublem pracował przy dekoracji freskami kijowskiego soboru Św. Włodzimierza (ukończone 1894-1895). Był także autorem dekoracyjnych plafonów i malowideł ściennych m.in. w domu M. Tereszczenki i w pałacu B. Chanenki w Kijowie oraz w salonach pałaców w Petersburgu i Moskwie. Malował przede wszystkim kompozycje o tematach biblijnych bądź antycznych – z życia starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu; tworzył też pejzaże oraz sceny fantastyczne i symboliczne. Jego obrazy wyróżniają się wyrafinowaną kolorystyką, swobodną techniką, swoistą stylizacją form i specyficznym, często tajemniczym nastrojem. Największa popularność artysty przypada na dziewięćdziesiąte lata XIX wieku, kiedy – ze względu na „antyczną” tematykę swych obrazów – bywał porównywany z Siemiradzkim. Dzieła Kotarbińskiego rzadko pojawiają się na rynku sztuki; większość jego prac zaginęła bądź uległa zniszczeniu w czasie pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-03-19 20 220 000 zł - N/A PLN USD EUR
2023-12-18 56 120 000 zł - N/A PLN USD EUR