Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 19 marca 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
HURAGAN, OK. 1942
Nr:
31512
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
56.4 cm x 74.4 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
18 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d. (długopisem): Rafał Malczewski

Na odwrocie, przeciwnie do kompozycji, numer (czarną kredką): 350;

poniżej odręczny napis ręką p. Barbary Lorenz, pasierbicy artysty, poświadczającej jego autorstwo (długopisem): Stwierdzam autentyczność obrazu | malowanego przez Rafała Malczewskiego | Barbara Lorenz | Montreal 13 września 2012 r.;

na tzw. „zaplecku“ nalepka zakładu ramiarskiego w Lublinie.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).

Rafał Malczewski:

Rafał Malczewski (Kraków 1892 - Montreal 1965) studiował w Wiedniu agronomię, filozofię i architekturę; uczęszczał także do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, ale edukację artystyczną zawdzięczał przede wszystkim ojcu, Jackowi Malczewskiemu. W latach 1917-1939 stale mieszkał w Zakopanem; był zamiłowanym taternikiem. W roku 1930 wyjechał na półroczny pobyt do Francji. W grudniu 1939 przez Słowację i Węgry przedarł się do Francji, skąd następnie wyjechał do Brazylii a później Stanów Zjednoczonych. W 1942 dotarł do Montrealu, gdzie pozostał na stałe. Począwszy od 1919 r. wiele wystawiał; od 1934 r. także jako członek ugrupowania „Rytm”. Malował przede wszystkim krajobrazy – z Tatr, Podhala, widoki z małych miasteczek i z fabrycznego Śląska, później także z Brazylii i Kanady. W swoich obrazach – świadomie prymityzowanych, utrzymanych często w poetyckim i bajkowym nastroju – bliski jest sztuce naiwnego realizmu. Malczewski był również literatem, autorem artykułów o sztuce, felietonów, esejów oraz wspomnień tatrzańskich i zakopiańskich, m.in. „Narkotyk gór”, „Góry wołają” czy „Pępek świata”, książką napisaną już w Kanadzie.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-03-19 64 10 000 zł 18 000 zł N/A PLN USD EUR