Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 19 marca 2023

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
DUCH MEDYTACJI. DUCH MISTYCYZMU, 1940-1947/2022
Nr:
31551
Technika:
brąz odlewany, cyzelowany, patynowany
Wymiary:
149 cm x 35 cm
Cena w galerii:
145 000 zł

IInformacje o dziele:

na podstawie okrągły znak brązownika z monogramem IA oraz napisem w otoku: ADAMART · IGOR ADAM · WARSZAWA oraz numer odlewu 1/8

Rzeźba wzmiankowana i reprodukowana

– Janusz Drewojed, Maryla Lednicka-Szczytt, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających: malarze, rzeźbiarze, graficy, T.5: Le-M, red. J. Drewojed, Warszawa 1993, s. 15-17;

– Magdalena Kasa, Wśród aniołów i świętych – ewolucja form rzeźbiarskich w pracach Maryli Lednickiej-Szczytt, w: Archiwum Emigracji [online], 31 XII 2016, s. 351-363, il. 13 [udostępniono 17 II 2023].

 

To zaś, co najgłębiej odpowiada mojej potrzebie wewnętrznej – to tematy religijne. W pracy nad nimi znajduję ów nastrój oderwania się od rzeczy konkretnych, nastrój, który daje mi przeżycia najbardziej cenne.

Maria Lednicka-Szczytt, cyt. za: M. Kasa, Wśród aniołów..., s. 351.

 

Bez wątpienia najbardziej znana rzeźbiarka polska zagranicą – pisano w 1928 roku o Marii Lednickiej-Szczytt na łamach „Świata“. Dwadzieścia lat później, po jej tragicznej śmierci, Irena Piotrowska stwierdziła, że jej nazwisko przejdzie do historii rzeźby polskiej. Jak relacjonował brat artystki, Wacław Lednicki, kiedy w...

więcej

Maria (Maryla) Lednicka-Szczytt:

Maria (Maryla) Lednicka-Szczytt (Moskwa 1893 - Nowy Jork 1947) - rzeźbiarka, uczennica Antoine’a Bourdelle’a. Urodziła się w rodzinie Aleksandra Lednickiego, działacza politycznego i społecznego, jednego z najważniejszych polskich polityków w carskiej Rosji. Naukę rzeźby rozpoczęła w 1912 r. Moskwie u Władimira Domogackiego, od kolejnego roku kontynuowała ją w paryskiej pracowni Emile’a Antoine’a Bourdelle’a. Wybuch I wojny światowej zaskoczył ją w Moskwie, gdzie na pewien czas została (przez jakiś czas zajmowała się rzeźbieniem we wspólnej pracowni z Tadeuszem Breyerem). Później wyjechała do Londynu oraz Warszawy. W roku 1919 powróciła do Paryża, gdzie znów podjęła naukę u Bourdelle’a. 

W latach 1920-1924 wystawiała w Salon d’Autonme, w roku 1928 była członkinią jury sekcji rzeźby tegoż salonu. Jej twórczość spotykała się z uznaniem francuskiej krytyki. W początku lat 20. rozpoczęła współpracę z Adrianną Górską (Adrienne Gorską), siostrą Tamary Łempickiej, z którą wykonała projekty fontann i małej architektury, a także nagrobek rodziny Lednickich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (1923–1925). Około roku 1924 przeniosła się do Włoch, gdzie spędziła kolejne 9 lat. Znalazła tam protektorów w osobach Jadwigi i Józefa Toeplitzów. Okres włoski jest uważany za najlepszy okres jej twórczości. Stworzyła wtedy wiele portretów osobistości ze świata sztuki, arystokracji i polityki. W latach 30. współpracowała przy dekoracji kilku włoskich transatlantyków. Na pokładzie jednego z nich, wraz z grupą dekoratorów, w roku 1932 przybyła w dziewiczym rejsie do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie jej twórczością, liczne zamówienia i ciekawe propozycje sprawiły, że Lednicka osiadła w Nowym Jorku. Tworzyła tam nadal portrety, niemniej coraz silniej zaczęła się skłaniać ku tematyce religijnej. Po wybuchu II wojny światowej zachorowała na depresję. Zmarła śmiercią samobójczą w roku 1947. Twórczość, która przyniosła artystce za życia wiele sukcesów oraz spory rozgłos, po jej śmierci uległa rozproszeniu. W latach 60. zbiór archiwaliów przekazał do zbiorów MNW brat artystki, Władysław, historyk literatury. Rzeźby artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w Museum of Fine Arts Newark w Nowym Jorku. 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-03-19 61 120 000 zł - N/A PLN USD EUR