Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuka Wyobraźni - 11 maja 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POŻEGNANIE HEKTORA
Nr:
31708
Technika:
inkografia, papier
Wymiary:
50.5 cm x 66.5 cm
Cena wywoławcza:
4 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

50,5 x 66,5 cm (wymiary zadruku)

sygn. oł. pod ryc. l.d.: T. Sętowski, śr.: „Pożegnanie Hektora”, p.d.: 19/50
na odwr. na nalepce: Zaświadczam, że jestem autorem pracy [druk] | „Pożegnanie Hektora” – inkografia nr 19/50 | T. Sętowski oraz logo pracowni artysty

Tomasz Sętowski:

Tomasz Sętowski (Częstochowa 14 VI 1961, mieszka w Częstochowie) ukończył studia na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały mu tylko teoretyczne przygotowanie i jest malarskim samoukiem. Od końca lat 80. pokazywał swe prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, zrazu za granicą (Niemcy, Francja), a następnie Polsce. W 1991 został członkiem ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994), jego prace zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy” krążącej po Polsce w latach 1995-97. W 1998 zajęła się jego twórczością nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. Reprezentuje popularny u publiczności nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. Z reguły wykorzystuje w swych obrazach efekt „obrazu w obrazie” (np. zestawienia na jednym planie postaci różnej skali, pojawiające się niemal w każdym obrazie nakrycia głowy w formie gotyckich zamków i wież). Postaci malowane są z naciskiem na dekoracyjność, kaligraficznie i płasko, co zbliża obrazy Sętowskiego do ilustracji i podnosi wrażenie obcowania ze światem baśniowych wizji.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-05-11 38 4 000 zł - N/A PLN USD EUR