Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 18 czerwca 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
IMMACULATA
Nr:
31734
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
27 cm x 18 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
37 000 zł

IInformacje o dziele:

ołówek, papier naklejony na tekturę, 27 x 18 cm (w świetle passe-partout)

sygn. p.d.: JM [monogram wiązany]

 

Pochodzenie: krąg Rodziny artysty.

 

Immaculata (łac. niepokalana) to typ ikonograficzny Marii, powstały w wyniku utożsamienia jej z Niewiastą Apokaliptyczną, opisaną w wizji św. Jana: Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta mandorlą obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). Immaculata jest przedstawieniem Marii bez Dzieciątka, w młodym wieku, odzianej w suknię i błękitny płaszcz. Jest ona ukazana na tle nieba, jej głowę otacza mandorla i korona z gwiazd, zaś stopy spoczywają na półksiężycu oplecionym przez węża.

Wątki religijne w twórczości Matejki pojawiają się często. Artysta był osobą głęboko wierzącą, szczególnym zaś kultem darzył Matkę Bożą. Wśród jego najwcześniejszych dzieł znajduje się powstałe w roku 1852 roku Niepokalane Poczęcie. O szkicu wyobrażającym Matkę Bożą, stojącą na kuli i depczącą wężą, pisze Elżbieta Matyaszewska: Rysował Ją czternastoletni chłopiec i można zatem przyjąć, że wynikało to bardziej z jego wewnętrznej duchowej potrzeby niż jakichkolwiek studiów w tym kierunku prowadzonych („Wierzę w cuda nie od dziś”. Religia w życiu i twórczości Jana Matejki, wyd. TN KUL, Lublin 2007, s. 61)

Do...

więcej

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-06-18 1 25 000 zł 37 000 zł N/A PLN USD EUR