Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 18 czerwca 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
FALE OCEANU ATLANTYCKIEGO
Nr:
31756
Technika:
pastel, papier
Wymiary:
45 cm x 68 cm
Cena wywoławcza:
18 000 zł
Cena uzyskana:
41 000 zł

IInformacje o dziele:

FALE OCEANU ATLANTYCKIEGO U BRZEGÓW WIELKIEJ KANARII. Z CYKLU WYSPY KANARYJSKIE, 1913

 

sygn. p.d.: K. Stabrowski

 

 

Pochodzenie: Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny żony artysty, Julii Stabrowskiej z Janiszewskich. W r. 1997 był pokazywany na wystawie kolekcji prac Kazimierza Stabrowskiego ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie eksponowanej w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Z wystawy został zakupiony do kolekcji prywatnej w Warszawie.

 

Obraz wymieniony w katalogach wystaw:

Katalog obrazów Kazimierza Stabrowskiego (także w rosyjskiej wersji językowej), [TZSP, Warszawa 1913] ms. 7, nr kat. 1;

Katalog wystawy obrazów artysty K. A. Stabrowskiego w salach Cesarskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (ul. Morska 38) od 1 listopada do 1 grudnia 1915 r., Piotrogród 1915, nr kat. 19;

Katalog wystawy obrazów artysty K. A. Stabrowskiego w salach „Salonu Artystycznego“ (ul. Bolszaja Dmitrowka 11) od 7 lutego do 13 marca 1916 r., Moskwa 1916, jeden z nr kat. 19-47;

Kazimierz Stabrowski 1869-1929. Kolekcja prac ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie, [L. Skalska-Miecik przy współpracy K. Jerzmanowskiej],...

więcej

Kazimierz Stabrowski:

Kazimierz Stabrowski (Kruplany k. Nowogródka 1869 - Garwolin 1929) – malarz, rysownik, pedagog; od 1887 kształcił się w Akademii Sztuk Pięk-nych w Petersburgu. W czasie studiów kilkakrotnie otrzymywał medale i odznaczenia. W 1893 podróżował do Palestyny w związku z, malowanym na dyplom, obrazem Mahomet na pustyni, za który następnie otrzymał wielki złoty medal. Mimo ukończonych studiów, od 1895 kształcił się jeszcze w pracowni I.J.Riepina. W 1897 wyjechał do Paryża i tam uczęszczał do Académie Julian pracując pod kierunkiem B.Constantsa i J.P.Laurensa. W 1898 wrócił do Petersburga. W 1900 na Wystawie Pow-szechnej w Paryżu otrzymał wielki medal srebrny za obraz Cisza na wsi. Brał też udział w innych wy-stawach międzynarodowych, m.in. w Monachium (1901), Wenecji (1903). Od 1902 należał do Towa-rzystwa Artystów polskich Sztuka. W 1903 przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1904 został pierwszym dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, będąc jednym z inicjatorów jej powstania. W latach 1909-1913 wiele podróżował – był we Francji, Ni

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-06-18 21 18 000 zł 41 000 zł N/A PLN USD EUR