Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI WITOLD, 1876
Nr:
32270
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
46.5 cm x 42.5 cm
Cena wywoławcza:
2 800 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

PORTRET ADAMA SAPIEHY - STUDIUM DO POSTACI WITOLDA W BITWIE POD GRUNWALDEM

Na odwrocie napis piórem: Szkic głowy X Adama Sapiehy | (studium do Grunwaldu) malowany w Krasiczynie 1876 | przez J. Matejkę

na prawej listwie blejtramu (stempel): 46

 

Pochodzenie:

Namalowany w Krasiczynie w roku 1876 obraz autor podarował portretowanemu księciu Adamowi Stanisławowi Sapiesze.

 

Obrazy olejne Jana Matejki na rynku sztuki stanowią ogromną rzadkość, kiedy się pojawiają – za każdym razem wzbudzają ogromne zainteresowanie. Portret będący wizerunkiem zasłużonego Polaka, a zarazem blisko związany z jednym z najcenniejszych poloników – Bitwą pod Grunwaldem – jest niewątpliwie dziełem wyjątkowym. 

Najwyższa klasa artystyczna oraz jego wartość historyczna i muzealna, sprawiają, że aukcja portretu Sapiehy jako Witolda stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku sztuki w tym roku.

 

Obraz wzmiankowany, reprodukowany i wystawiany w:

– Marian Gorzkowski, O artystycznych czynnościach Jana Matejki od lat jego najmłodszych tj. od r. 1850 do końca r. 1881, Kraków 1882, s. 70;

– Stanisław Tarnowski, Matejko, Kraków 1897, s. 510;

– Marian Gorzkowski, Jan...

więcej

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 5 2 800 000 zł - N/A PLN USD EUR