Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ZAKOLE DNIEPRU POD KIJOWEM
Nr:
32300
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
17 cm x 24 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
30 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: Iw. Trusz

Na odwrocie przy prawej krawędzi pieczęć: ISKRA & KARMAŃSKI | Nr. 116/8 | KRAKÓW; obok niej stempel lwowskiego składu materiałów malarskich: [...] ALFONS ŁOPUSZAŃSKI | [...] Marjacki 8 | [...] Perfumerja | [...]; powyżej ołówkiem: Rb./85.

 

 

Porównaj:

Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza. Prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. A. Szeptyckiego, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 30 VI – 25 IX 2011, s. 51, nr kat. 37.

 

Każdy wielki artysta ma swój własny wybrany temat, ulubioną kreację, do której wraca przez całe życie. Czołowe miejsce w twórczości I. Trusza zajmują pejzaże z widokami Dniepru (...), które są ozdobą narodowej i światowej spuścizny artysty. (...) Kontekst tych prac nasuwa głębokie rozmyślania o losie narodu ukraińskiego, o jego jedności i narodowej identyczności. W poetyckich krajobrazach artysta z wirtuozerią tworzy epicką postać – symbol Ukrainy, wykreowany w monumentalnej manierze, o panoramicznej skali, wyważonych środkami kolorystycznej gamy.

Oksana Biła, [wstęp], w: Słoneczne akordy..., s. 13

Iwan Trusz:

Iwan Trusz (Wysocko 1869 - Lwów 1941) studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego, L. Loefflera, a w latach 1895-97 także u L. Wyczółkowskiego i w pracowni pejzażu J. Stanisławskiego. W 1894 wyjechał do Wiednia i jako wolny słuchacz przez kilka tygodni uczęszczał do tamtejszej ASP. W 1897 równie krótko uczył się w prywatnej szkole A. Ažbego w Monachium. Po studiach wiele podróżował - dwukrotnie, w 1902 i 1908 był we Włoszech, później też w Palestynie i Egipcie, w 1901 i 1902 jeździł na Krym, podróżował po Ukrainie. Stale mieszkał we Lwowie, gdzie w dawnym domu artysty znajduje się obecnie poświęcone mu muzeum. Był przede wszystkim pejzażystą - malował krajobrazy z dalekich podróży oraz nastrojowe pejzaże z Ukrainy. Tworzył także portrety i rodzajowe sceny o tematyce huculskiej. Uprawiał ilustratorstwo, współpracował z ukraińskim teatrem we Lwowie. Zajmował się krytyką artystyczną, pisując artykuły do ukraińskich czasopism „Buducznist“, „Literaturno-Naukowyj Wistnik“, „Artystycznyj Wistnik“ i pracując przy ich redakcji.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 21 30 000 zł 30 000 zł N/A PLN USD EUR