Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NA CZATACH, 1917
Nr:
32334
Technika:
olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:
44 cm x 34 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł
Cena uzyskana:
15 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1917

Na odwrocie p.d. fragment owalnej pieczęci producenta podobrazi: [...] S. München [...].

 

Po wybuchu wojny w 1914 r. Jerzy Kossak, mimo że służył w wojsku austriackim, nie trafił na front. Dzięki koneksjom ojca  pozostał w Krakowie. Dopiero kilka miesięcy przed końcem wojny został powołany na front włoski, gdzie służył w kolumnie samochodowej w 2 pułku ułanów austriackich: Biedny Koko, – pisał Wojciech Kossak – zazna trochę biedy, ale może mu to zahartuje duszę i otworzy oczy na życie. Front włoski dziś nie taki straszny, zresztą przypuszczam, że zostanie przy Autokolonnie (cyt. za: K. Olszański, Jerzy Kossak, Ossolineum 1992, s. 19).

Mimo, że wydarzenia wojenne na ziemiach polskich nie były jego udziałem, Jerzy, znający je z opowieści i ilustracji, przedstawiał je na swoich obrazach. Z lat 1916-1917 notujemy tylko cztery obrazy – pisał Kazimierz Olszański (dz. cyt., s. 19). Na rynku sztuki pojawiło się zaledwie kilka kolejnych dzieł z tego czasu, zatem stanowią one dużą rzadkość.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

więcej

Jerzy Kossak:

Jerzy Kossak (Kraków 1886 - Kraków 1955)- syn Wojciecha, wnuk Juliusza Kossaków - od wczesnego dzieciństwa malował pod kierunkiem ojca i dziadka. Kontynuator i naśladowca ich sztuki tworzył sceny batalistyczne, historyczne i rodzajowe z wszechobecnym motywem konia. Malował obrazy z powstania listopadowego, wojen napoleońskich oraz wiele scen z wojny 1920 roku. Najbardziej znaną jego kompozycją tego rodzaju był Cud nad Wisłą. Malował też liczne Pogonie i Pościgi ułanów za kozakami, Napady wilków, Polowania i Wesela. Tematyka tych prac sprawia, że stale cieszą się zainteresowaniem zbieraczy i publiczności, zawsze tłumnie odwiedzającej wystawy malarstwa Kossaków.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 36 12 000 zł 15 000 zł N/A PLN USD EUR