Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2024

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŚWIĘTA RODZINA, OK. 1943
Nr:
30179
Technika:
brąz odlewany, patynowany (patyna vert antique)
Wymiary:
73 cm x cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
50 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: AZ [monogram wiązany]

 

Proweniencja:

Kolekcja prywatna, Brazylia.

 

Porównaj z:

– August Zamoyski. Myśleć w kamieniu [katalog wystawy], Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 5 XII 2019 – 17 V 2020, Warszawa 2019, poz. kat. 62.

 

Wszystko jest boskie – gdyż Bóg jest wszędzie. Sztuka polega na tym, by Go odkryć i przekazać w boski sposób to odkrycie.

August Zamoyski (cyt. za. August Zamoyski..., dz. cyt., s. 388)

 

August Zamoyski to jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich XX w. Artysta w młodości uległ fascynacji futuryzmem i kubizmem, zaś w okresie międzywojnia stworzył styl zbliżony do realizmu, operujący syntetyzmem i monumentalną hieratycznością. Natomiast na ostatnim etapie twórczości, który przypada na okres powojenny, w rzeźbie Zamoyskiego powróciły tendencje ekspresjonistyczne, z dominacją gwałtownych deformacji. Jego dzieła przesyca nastrój mistycyzmu, coraz częściej pojawia się też tematyka religijna. Helena Syrkus podkreślała, że charakter późnego okresu twórczości i przebyte u schyłku życia wewnętrznego przełomy upodabniają artystyczną drogę Zamoyskiego do Michała Anioła.

Zamoyski – pisze Anna Lipa – podobnie jak...

więcej

August Zamoyski:

August Zamoyski (Jabłoń 1893 – Saint-Clar-de-Riviere 1970) - jeden z najwybitniejszych artystów polskich XX w., obok Xawerego Dunikowskiego - najbardziej znany rzeźbiarz polski 1. połowy XX w. Pochodził z rodziny arystokratycznej - był 12. potomkiem po mieczu ordynata zamoyskiego, Stanisława Kostki Zamoyskiego (1775-1856).

Studiował rysunek w Lewin-Funke Schule w Berlinie oraz rzeźbę w Kunstgewerbeschule w Monachium. Po powrocie do kraju współtworzył wraz z Witkacym, Leonem Chwistkiem i Tytusem Czyżewskim grupę Ekspresjoniści Polscy - pierwsze polskie ugrupowanie awangardowe. Od 1923 roku przebywał głównie we Francji, w latach 1940-1955 mieszkał w Brazylii. Tam też prowadził szkoły rzeźby w Rio de Janeiro i Sao Paulo. W 1941 roku został mianowany przez prezydenta Brazylii Getúlio Vargasa profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro. W roku 1955 osiadł we Francji.

Początkowo tworzył w nurcie ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu, podejmując śmiałe eksperymenty. Był pierwszym Polakiem, który w 1. poł. XX w. zaczął tworzyć rzeźby zbliżone do symultanicznego dynamizmu U. Boccioniego. W tym czasie działał również na polu teatru; wraz z żoną, tancerką Ritą Sacchetto współtworzył spektakle futurystyczne. Około roku 1925 artysta zerwał z awangardą i zwrócił się ku sztuce figuratywnej. Wypracował własny monumentalno-klasycyzujący styl, bazujący na realizmie z daleko posuniętą syntezą form. W końcu lat 40. pojawiły się w twórczości Zamoyskiego treści metafizyczno-symbolistyczne, zaś forma stała się ekspresyjna i dynamiczna.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-03-20 60 50 000 zł - N/A PLN USD EUR
2024-03-17 80 50 000 zł 50 000 zł N/A PLN USD EUR