Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuka Wyobraźni - 6 czerwca 2024

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
FORMY BIO, 1972
Nr:
32925
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
120 cm x 120 cm
Cena wywoławcza:
7 000 zł
Cena uzyskana:
7 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. wzdłuż prawej krawędzi: MARIAN DĄBROWSKI 72

Na odwr. sygn. na górnej listwie krosna: FORMY BIO | 120 x 120 cm oraz na poprzecznej: M.B & Sh.; nalepka z opisem pracy.

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).

Marian Dąbrowski:

Marian Dąbrowski (Tczew 1927 - Koszalin 1995) - malarz, rzeźbiarz, architekt wnętrz i konserwator zabytków. W latach 1945-1947 jako wolny słuchacz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczył w zajęciach z malarstwa (u prof. Jana Wodyńskiego i prof. Bronisława Jamontta) i rzeźby (u prof. Tadeusza Godziszewskiego). Następnie, przez okres roku, kształcił się w dziedzinie malarstwa i rysunku w PWSSP w Sopocie. Po tym czasie podjął studia na uniwersytecie toruńskim (1948-1952), zakończone uzyskaniem dyplomu z zakresu rzeźby, konserwatorstwa i zabytkoznawstwa. W latach 1953-57 pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Koszalinie, po czym poświęcił się pracy pedagogicznej - przez kolejne 20 lat nauczał malarstwa w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej i Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Od 1957 roku był aktywnym członkiem ZPAP. Istotną rolę odegrał też na polu organizacji odbywających się corocznie w latach 1963 - 1981 Międzynarodowych Spotkaniach Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, które gromadziły najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Sześciokrotnie był ich komisarzem (1968-69, 1975-78) wpływając na dobór uczestników i program spotkań. Brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych i 11 indywidualnych. Dzieła artysty znajdują się m.in. na stałej ekspozycji “Osieki 1963-1981” w Muzeum w Koszalinie oraz Kroppedal Museum w Danii. Oprócz uprawiania malarstwa sztalugowego, realizował także wiele prac w zakresie projektowania wnętrz użyteczności publicznej i malarstwa monumentalnego. Za swoją aktywną, wielokierunkową działalność otrzymał liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZPAP, Zasłużonego Działacza Kultury.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2024-06-06 29 7 000 zł 7 000 zł N/A PLN USD EUR