Agra Art | Aukcje

- 18 marca 2001

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SCENA Z POWSTANIA 1863
Nr:
837
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
55.5 cm x 98 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
52 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski Na odwrocie opinia dr.Kazimierza Buczkowskiego z 26 marca 1959 r. potwierdzającą autorstwo Malczewskiego. W tym obrazie Malczewski powrócił do swoich wspomnień z dzieciństwa, kiedy jako dziewięcioletni chłopiec, był świadkiem wydarzeń powstania styczniowego. Motyw przybyłych do wiejskiej zagrody powstańców powtarzał się także w innych, malowanych u schyłku XIX w., obrazach artysty - Po żniwie (1892), Powstańcy (1883), Powstańcy (1894) czy w akwareli Powstańcy w Wielgiem.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-03-09 35 000 zł 40 500 zł N/A PLN USD
2001-03-18 24 50 000 zł 52 000 zł N/A PLN USD